+48 504 537 756
Smartvest Finansowanie na miarę Twoich potrzeb
Kredyt pod zastaw a pożyczka pod zastaw – najistotniejsze różnice

Kredyty oraz pożyczki pod zastaw cieszą się dużym zainteresowaniem wśród Klientów. Choć często pojęcia te są używane zamiennie, to ich znaczenie jest nieco inne. Na czym polegają owe różnice? W poniższym wpisie szczegółowo omówimy te zagadnienia.

Pożyczka a kredyt – podstawowe różnice

Zanim przejdziemy do wyjaśnienia tematu finansowania pod zastaw, przedstawimy najważniejsze różnice pomiędzy kredytem a pożyczką. To objaśnienie stanowi punkt wyjścia do dalszych rozważań.

Wiele osób używa błędnej nomenklatury, stosując oba wspomniane terminy zamiennie. W rzeczywistości są to dwa odrębne produkty finansowe, różniące się m.in. przepisami prawa regulującymi ich udzielanie czy też zasadami przydzielania. Podstawowa różnica między kredytem a pożyczką dotyczy również podmiotu, który może ich udzielać. Co ważne, kredyt jest produktem zarezerwowanym dla banków oraz SKOK-ów, z kolei pożyczki mogą być udzielane przez banki, SKOK-i, jak również inne instytucje finansowe, a nawet osoby prywatne.

Ponadto zasady udzielania kredytów są regulowane przez Ustawę o prawie bankowym. Określa ona pojęcie umowy kredytu jako sytuację, w której bank zobowiązuje się do oddania kredytobiorcy środków pieniężnych w określonej wysokości, na czas wskazany w owej umowie. Co istotne, pieniądze te powinny być przeznaczone na określony cel, w związku z czym bank ma prawo sprawdzić, czy są one wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Kredytobiorca zobowiązuje się natomiast do zapłaty prowizji oraz kwoty kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach. Umowa kredytowa musi zostać zawarta na piśmie.

Umowę pożyczki regulują natomiast przepisy Kodeksu cywilnego. Określają one, że pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę określoną kwotę pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku. Osoba przyjmująca środki jest zobowiązana do ich zwrotu w takiej samej lub wyższej kwocie. W przeciwieństwie do kredytu, pożyczka nie musi wiązać się z dodatkowymi opłatami, takimi jak odsetki albo prowizja. Jeśli takowe kwoty występują, powinny zostać szczegółowo określone w umowie. Sama umowa powinna być zawarta na piśmie, jednakże nie ma takiego obowiązku – można ją również zawrzeć ustnie, jeśli dotyczy wartości mniejszej niż 500 zł.

Kredyty oraz pożyczki różnią się również w zakresie instytucji sprawujących nad nimi nadzór. Nad prawidłowością działania banków oraz udzielanych przez nie produktów finansowych czuwa szereg instytucji, w tym przede wszystkim Komisja Nadzoru Finansowego. Z kolei działalności firm pożyczkowych przygląda się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. W przypadku niedotrzymania warunków umowy przez kredytodawcę (bank), klient może liczyć na pomoc ze strony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Nie jest to natomiast możliwe w przypadku pożyczek prywatnych.

Pożyczka pod zastaw mieszkania a kredyt pod zastaw mieszkania

Wśród różnego rodzaju produktów finansowych, dużym zainteresowaniem klientów cieszą się pożyczka oraz kredyt pod zastaw nieruchomości. Czym one są i na czym polegają? W tego typu produktach, zabezpieczeniem udzielonego wsparcia pieniężnego jest konkretna nieruchomość. Może to być dom, mieszkanie, lokal usługowy albo inny obiekt, ale dostępny jest też kredyt pod zastaw ziemi rolnej czy budowlanej. Szczególną popularnością cieszy się również kredyt pod zastaw samochodu ze względu na bardzo dużą powszechność zastawianego przedmiotu. Nie każda osoba dysponuje bowiem prawem własności do budynku, lokalu albo ziemi, natomiast własnym pojazdem – bardzo często.

Wskazane wcześniej najważniejsze różnice między kredytem a pożyczką już z samej definicji dotyczą także pojęć kredytu oraz pożyczki pod zastaw. Główną różnicą jest więc kwestia dotycząca ich przyznawania. Oba rodzaje finansowania mogą być udzielane przez banki, natomiast prywatne firmy pożyczkowe pozabankowe mogą udzielać jedynie pożyczek pod zastaw nieruchomości.

Zasady udzielania kredytów – w tym również pod zastaw lokali czy działek – są regulowane przez Prawo bankowe. Umowa kredytowa tego rodzaju powinna być sporządzona na piśmie. Musi być ściśle sprecyzowana, a także winna zawierać kilka obowiązkowych elementów, w tym przede wszystkim dane na temat kwoty udzielonego wsparcia finansowego, terminów spłaty oraz wysokości odsetek i prowizji. Ważne jest także wskazanie, na jaki cel zostaną przeznaczone środki z kredytu. Co istotne, muszą być one wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, nie można ich wydać na nic innego. Kredytodawca ma również prawo sprawdzić, czy środki są rzeczywiście wykorzystywane zgodnie z określonym w umowie celem. Co istotne, bankowy kredyt pod zastaw ziemi, domu albo innej nieruchomości może być udzielany osobom prywatnym. Nad bankami, a tym samym nad udzielanymi przez nie kredytami, kontrolę sprawuje wiele instytucji, w tym m.in. Komisja Nadzoru Finansowego. W przypadku pozabankowych instytucji udzielających pożyczek pod zastaw, organem kontrolnym jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Zazwyczaj kredyt pod zastaw gruntów rolnych, budowlanych, mieszkania, domu czy dowolnego rodzaju lokalu albo obiektu, przyznawany jest na długi czas. Okres kredytowania może wynieść nawet kilkadziesiąt lat. To znacząca różnica w porównaniu z pożyczkami pod zastaw. Ten typ finansowania cechuje się bowiem zwykle znacznie krótszym okresem spłaty, wynoszącym najczęściej maksymalnie kilka lat.

Ponadto banki bardzo skrupulatnie i często również surowo podchodzą do kwestii weryfikacji osób oraz podmiotów zainteresowanych uzyskaniem finansowania. Nierzadko proces sprawdzania wnioskodawcy trwa nawet kilka tygodni, a jego rezultatem często niestety bywa odrzucenie wniosku. Duże trudności w zakresie uzyskania kredytu mogą mieć również osoby z tzw. negatywną historią kredytową, czyli posiadające w przeszłości opóźnienia w spłatach rat kredytu lub pożyczek. Nierzadko zdarza się, że ze względu na ową nieterminowość, wnioskodawca nie uzyska pożądanego kredytowania. Ponadto wspomniane instytucje nie patrzą zbyt przychylnie na nieruchomości posiadające różnego rodzaju obciążenia.

W tym względzie znacznie mniej restrykcyjne jest podejście firm prywatnych. Dokonują one weryfikacji znacznie szybciej niż banki. Często zdarza się, że sprawdzenie zgłoszenia zajmuje im zaledwie kilka-kilkanaście godzin od momentu wpłynięcia wniosku od klienta. To bardzo korzystne rozwiązanie zwłaszcza dla osób czy podmiotów, którym zależy na czasie oraz prędkim uzyskaniu niezbędnej gotówki. Ponadto zazwyczaj bez problemu udzielają one finansowania osobom z tzw. złym BIK-iem, czyli niekorzystną historią kredytowania. To dobra opcja dla tych wnioskodawców, którym zależy na możliwie najszybszym uzyskaniu niezbędnych środków, a którzy równocześnie mają niewielkie szanse na otrzymanie pożądanej kwoty w banku.

Jak już wspomniano, pozabankowe firmy pożyczkowe lub też osoby prywatne mogą udzielać jedynie pożyczek, a nie kredytów pod zastaw nieruchomości. Pożyczka tego rodzaju jest regulowana przepisami Kodeksu cywilnego. Prawo nie definiuje, czym konkretnie powinna charakteryzować się umowa takowej pożyczki. To kwestia indywidualna pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą. Decydując się na podpisanie tego typu umowy, warto zadbać, aby zawierała ona jak najbardziej precyzyjne ustalenia, żeby w przyszłości nie było żadnych wątpliwości co do konkretnych warunków pomiędzy stronami.

Co ważne, przepisy Kodeksu cywilnego nie regulują kwestii przeznaczenia środków uzyskanych z pożyczek pod zastaw. To oznacza, że – w przeciwieństwie do kredytu pod zastaw – mogą być one wydatkowane na dowolny cel, chyba że w samej umowie zaznaczono inaczej. Pożyczkodawca nie ma również prawa do tego, aby sprawdzić, na co przeznaczane są udzielone środki.

Warto podkreślić także fakt, że oprocentowanie oferowanych produktów finansowych między bankami a instytucjami pozabankowymi różni się od siebie. W przypadku pożyczek pod zastaw od pozabankowych podmiotów, najczęściej stosowana jest stała stopa oprocentowania, co sprawia, że klient już przy podpisywaniu umowy wie, ile konkretnie zapłaci za całą transakcję. Z kolei banki, udzielając kredytu pod zastaw mieszkania, gruntu czy budynku, często stosują oprocentowanie zmienne, które zależy od WIBOR-u (Warsaw Interbank Offer Rate).

Kredyt pod zastaw domu w banku a pożyczka pod zastaw w Smartvest

Do naszej firmy, m.in. poprzez stronę internetową, często trafiają osoby prywatne zainteresowane uzyskaniem kredytu pod zastaw dowolnej nieruchomości. Nie wszystkim jednak możemy udzielić finansowania. Dlaczego? Przede wszystkim nasza firma – jako podmiot pozabankowy – może udzielać wyłącznie pożyczek, a nie kredytów. Dlatego też osoby, które interesuje nie pożyczka, ale wyłącznie kredyt pod zastaw działki budowlanej, domu, lokalu czy innej nieruchomości, nie znajdzie u nas odpowiedniej dla siebie oferty.

Ponadto zajmujemy się udzielaniem jedynie pożyczek pod zastaw dla firm, a nie dla osób prywatnych. Fakt ten wiąże się również z kwestią celowości środków uzyskanych z finansowania. Pieniądze otrzymane w ramach pożyczki pod zastaw, przeznaczyć można bowiem wyłącznie na cele związane z funkcjonowaniem własnej działalności, m.in. zakup niezbędnych maszyn, urządzeń czy sprzętu komputerowego, wynajem lokalu, zatrudnienie pracowników, realizację konkretnego projektu itp.

Warto również podkreślić, że nasza firma udziela pożyczek, nie biorąc pod uwagę punktacji oraz informacji zawartych w bazach kredytowych, takich jak KRD, BIK czy BIG. Dzięki temu z powodzeniem udzielamy finansowania również podmiotom posiadającym niekorzystne wpisy czy negatywną historię kredytową. Jako zastaw pożyczki akceptujemy nie tylko grunty, lokale i obiekty, ale również samochody. Pożyczka pod zastaw pojazdu jest szczególnie polecaną opcją dla podmiotów zainteresowanych szybkim otrzymaniem konkretnej kwoty pieniędzy, a nieposiadających nieruchomości, którą można przeznaczyć na zabezpieczenie. Decydując się jednak na tę formę finansowania, należy mieć na uwadze, że auto powinno być wolne od obciążeń. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących kredytów lub pożyczek pod zastaw, zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

1Skontaktuj się z nami telefonicznie, bądź wypełnij wniosek

2Przygotujemy indywidualną ofertę finansowania

3Zawrzemy umowę pożyczki w kancelarii notarialnej i wypłacimy środki pieniężne