+48 504 537 756
Smartvest Finansowanie na miarę Twoich potrzeb
Szybka pożyczka pod zastaw nieruchomości

Nasza firma udziela pożyczek pod zastaw nieruchomości na dwóch zasadach, jest to zabezpieczenie w postaci hipoteki na nieruchomości lub przeniesienie prawa własności na zabezpieczenie pożyczki czyli wpis w dziale II KW danej nieruchomości. Druga metoda zawdzięcza internetowi bardzo czarny PR, niejednokrotnie klienci powołują się na anonimowe wpisy na forach jakoby pożyczkodawca po udzieleniu pozabankowej pożyczki pod zastaw nieruchomości z przeniesieniem prawa własności mógł zarządzać dowolnie zabezpieczeniem. Nic bardziej mylnego!

Pożyczkodawca nie może dysponować nieruchomością, nasza firma stosuje kompleksowe metody zapewniające rzetelne podejście do sprawy oraz 100% bezpieczeństwa klienta:

  • pożyczkobiorca jest zabezpieczony wpisem w dziale III księgi wieczystej nieruchomości, który zapewnia mu prawo do odzyskania praw własności nieruchomości po spłacie zobowiązań zaciągniętych wobec pożyczkodawcy,
  • umowa zatwierdzana przez notariusza jest skonstruowana tak, aby bronić interesy pożyczkobiorcy,
  • pożyczkodawca staje się właścicielem nieruchomości z prawami do zbycia owej dopiero w momencie gdy pożyczka nie zostanie spłacona,
  • w najgorszym przypadku, windykacji nieruchomości, pożyczkobiorca ma obowiązek rozliczyć się z nadwyżki, firma pożyczkowa potrąca kwotę długu a resztę ma obowiązek przekazać pożyczkobiorcy,
  • w akcie notarialnym zapisane są wszystkie aspekty chroniące pożyczkobiorcę, w tym reguły windykacji, brak możliwości dysponowania przez firmę nieruchomością, brak możliwości najmu, dzierżawy, sprzedaży, meldunku itp.

Metoda udzielania prywatnych pożyczek pod zastaw nieruchomości wykorzystująca czasowe przeniesienie praw własności to jedyne rozwiązanie w momencie gdy zabezpieczenie klienta (dom, mieszkanie, działka) jest objęte egzekucją komorniczą. W takiej sytuacji prawo nie pozwala zabezpieczyć pożyczkodawcę za pomocą hipoteki i najbezpieczniejszy sposób aby spłacić komornika za pomocą prywatnej pożyczki pod zastaw obciążonej nieruchomości to pożyczka pod II dział księgi wieczystej, której część bądź całość przeznaczona jest na spłatę komornika i uwolnienie od obciążeń nieruchomości.

1Skontaktuj się z nami telefonicznie, bądź wypełnij wniosek

2Przygotujemy indywidualną ofertę finansowania

3Zawrzemy umowę pożyczki w kancelarii notarialnej i wypłacimy środki pieniężne