+48 504 537 756
Smartvest Finansowanie na miarę Twoich potrzeb

Polityka prywatności

§ 1. Stosowanie plików Cookies

Usługodawca może stosować pliki „cookies” (ciasteczka) zawierające dane w postaci tekstu, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym (w szczególności komputer lub Urządzenie Mobilne) użytkownika danego serwisu, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem z tego urządzenia końcowego.

§ 2. Zgodność stosowania plików Cookies z prawem

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800) informujemy, iż podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies jest Usługodawca. Przedmiotowe działanie odbywa się zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą – Prawo telekomunikacyjne, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawą o ochronie danych osobowych.

§ 3. Brak ingerencji plików Cookies z urządzeniem końcowym

Pliki cookies są ustawiane przy każdej wizycie Serwisu i nie są wykorzystywane do identyfikacji poszczególnych Użytkowników. Wykorzystywanie Cookies nie powoduje zmian w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (tj. np. komputerze, Urządzeniach Mobilnych) jak i w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.

§ 4. Cele wykorzystywania plików Cookies

Pliki Cookies mogą być wykorzystywane w celu: 1. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika, 2. rozróżniania urządzeń i użytkowników korzystających z Serwisu, 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

§ 5. Rodzaje plików Cookies

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: “stałe” oraz “zewnętrzne”: 1. “stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez Użytkownika ustawień interfejsu Użytkownika, 2. “zewnętrzne” pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu przez Użytkowników.

§ 6. Zarządzanie plikami Cookies

 1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies umieszczone na jego urządzeniu końcowym za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.
 2. Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych (domyślnych) akceptują tworzenie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Każdy użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, telefonach komórkowych, tabletach jak i innych urządzeniach. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§ 7. Dane osobowe

Definiując dane osobowe w regulaminie jako (“Dane osobowe”), pozyskane przez Usługodawcę poprzez Serwis za pomocą formularza kontaktowego czy też funkcję rejestracji w Serwisie lub też z innego źródła (np. zapytanie e-mail).

§ 8. Administrator danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest SMARTVEST sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Gwiaździsta 62/12, 53-413 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000608116, NIP: 8992786082, REGON: 363947190 o kapitale zakładowym 200 000 PLN wpłaconym w całości.

§ 9. Cel przetwarzania danych osobowych

Usługodawca otrzymuje zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika w następujących celach:

 1. Przedstawienie oferty usług SMARTVEST sp. z o.o. oraz partnerów SMARTVEST sp. z o.o.
 2. Oferowanie produktów SMARTVEST sp. z o.o. oraz partnerów SMARTVEST sp. z o.o.
 3. Sporządzanie umów między Użytkownikiem, a SMARTVEST sp. z o.o. oraz jego partnerami biznesowymi.
 4. Szeroko rozumianej komunikacji z Użytkownikiem ( email, tel. korespondencja listowna).
 5. W celach statystycznych, tworzenia badań na podstawie zachowań użytkownika, budowanie modeli statystycznych oraz modeli zachowań.

§ 10. Przekazywanie danych osobowych

Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych wobec poniższych podmiotów:

 1. usługodawca i właściciel serwisu www.smartvest.pl tj. SMARTVEST sp. z o.o.,
 2. doradców kredytowych z poprzedzającą przekazanie danych zgodą udzieloną telefonicznie bądź mailowo przez Użytkownika, następująca przed każdym przekazaniem Danych Osobowych, osobno wobec każdego z doradców kredytowych,
 3. partnerów biznesowych SMARTVEST sp. z o.o. z poprzedzającą przekazanie danych zgodą udzieloną telefonicznie bądź mailowo przez Użytkownika, następująca przed każdym udzieleniem Danych Osobowych, osobno wobec każdego z partnerów biznesowych.

§ 11. Dostęp, zmiana, usunięcie danych osobowych

 1. Użytkownik posiada dostęp do wglądu w posiadane przez Usługodawcę Dane Osobowe użytkownika, posiada możliwość modyfikowania owych danych oraz ma prawo do żądania usunięcia danych osobowych.
 2. W przypadku złożenia dyspozycji przez Użytkownika zmiany lub usunięcia Danych Osobowych, Usługodawca usunie lub zmieni Dane, zastrzegając, że zrobi to w takim zakresie w jakim owe dane posiada. Jeśli Dane Osobowe zostały przekazane podmiotom, o którym mowa w ust. 2, 3 pow. §, Użytkownik obowiązany jest zgłosić żądanie zmiany lub usunięcia Danych Osobowych – w zbiorach tych podmiotów – tym podmiotom bezpośrednio i wszelkie wnioski w tym zakresie kierować należy do podmiotu, któremu dane zostały przekazane. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieusunięcie lub brak zmiany Danych Osobowych przez podmiot, któremu Dane te – zgodnie z powyższym § – przekazał.

1Skontaktuj się z nami telefonicznie, bądź wypełnij wniosek

2Przygotujemy indywidualną ofertę finansowania

3Zawrzemy umowę pożyczki w kancelarii notarialnej i wypłacimy środki pieniężne