+48 504 537 756
Smartvest Finansowanie na miarę Twoich potrzeb

Pożyczki pod zastaw gruntów rolnych

Oferowany przez nas produkt jakim jest pozabankowa pożyczka pod zastaw gruntów rolnych zapełnia powstałą ostatnimi czasy lukę na rynku kredytowym, stworzony dla rolników, którzy są posiadaczami gruntów rolnych lecz nie mają zdolności otrzymać finansowania z banku. Nasza firma zna Państwa potrzeby i stara się im sprostać. U nas otrzymają Państwo elastyczne finansowanie dostosowane do swoich potrzeb, wyróżnia nas prostota i etyczność, udzielamy pożyczki zabezpieczonej na ziemi rolnej, która jest własnością osób prowadzących zarejestrowaną działalność rolniczą bądź działalność gospodarczą.

Pożyczki pod zastaw ziemi rolnej stają się coraz popularniejszym produktem finansowym dla gospodarzy ziemskich, za takim stanem rzeczy przemawia bardzo szybki proces rozpatrzenia wniosku jakim charakteryzują się pożyczki pod zastaw gruntów rolnych oraz prostota tego produktu finansowego.

Doświadczenia gromadzone przez lata na rynku finansowym pozwalają zdiagnozować przyczynę sukcesu pożyczki pod zastaw gruntów rolnych bez bik jako produktu wybieranego przez rolników, którzy w większości cenią sobie jasność umów pożyczek oraz zrozumiałą procedurę i sposób spłat tego zobowiązania.

W opozycji dla różnego rodzaju finansowania działalności rolniczej, pożyczka pod zastaw ziemi rolnej pozwala ustalić harmonogram spłat tak aby był on wygodny dla specyfiki działalności rolniczej. Mając świadomość niesystematyczności dochodów uzyskiwanych przez rolników oferujemy możliwość spłaty balonowej (spłata jedynie odsetek w ratach miesięcznych), bądź spłaty z ratami większymi w przypadku większych przypływów pieniężnych (np. w czasie żniw). Te cechy sprawiają, że pożyczki pod zastaw gruntów rolnych, mimo że nigdy nie będą tańsze niżeli finansowanie tradycyjne, mogą być z powodzeniem wybierane przez rolników oferując dużo większą elastyczność spłat.

Ważna cechą pożyczki prywatnej pod zastaw ziemi rolnej jest sposób zabezpieczenia, którym jest wpis hipoteczny. Pożyczki pozabankowe pod zastaw ziemi rolnej zabezpieczane są w taki sam sposób jak kredyty bankowe. Takie rozwiązanie jest o tyle wygodne, że większość rolników spotkała się już z ustanawianiem zabezpieczenia na nieruchomości i wpis hipoteczny stosowany przy zabezpieczeniu pożyczki prywatnej pod zastaw ziemi rolnej w wielu przypadkach nie powinien być niczym nowym. Zabezpieczenie tego typu jest ustanawiane u notariusza podczas zawarcia aktu notarialnego umowy pożyczki prywatnej pod zastaw gruntów rolnych, co gwarantuje 100% bezpieczeństwo umowy.

Pożyczki prywatne pod zastaw gruntów rolnych bez bik nie konkurują z kredytami bankowymi. Jako produkt komplementarny fundusze świadczą usługi w mniejszej skali. Pożyczka pozabankowa pod zastaw ziemi rolnej jest udzielana najczęściej w kwocie do 10.000 zł na 1 hektar pola. Co ważne fundusz nie bierze do kalkulacji wartości zabezpieczenia w postaci zabudowań znajdujących się na działkach takich jak np. obory, stodoły itp. Najchętniej fundusz zabezpiecza się na samych działkach ornych z pominięciem zabudowań gospodarstwa.

Proces udzielenia pożyczki w 3 prostych krokach

Krok 1

Skontaktuj się z nami telefonicznie, bądź wypełnij wniosek.

Krok 2

Przygotujemy indywidualną ofertę finansowania.

Krok 3

Zawrzemy umowę pożyczki w kancelarii notarialnej i wypłacimy środki pieniężne.

 • Warunki spłaty pożyczki pod zastaw ziemi rolnej ustalane indywidualnie w oparciu o możliwości klienta
 • Grunty rolne o wielkości minimalnie 5 hektarów
 • Maksymalnie ok. 10.000,00 zł na 1 hektar ziemi rolnej
 • Pożyczki zabezpieczone hipoteką na nieruchomości (tak jak w banku)
 • Możliwość dostosowania okresu do swoich potrzeb
 • Możliwość odroczenia spłaty, raty balonowej oraz rat mniejszych w okresie braku przychodów z działalności
 • Bezpieczna pożyczka, umowa sporządzona i potwierdzona przez notariusza
 • Możliwość karencji spłaty pożyczki
 • Pożyczki dla rolników, którzy posiadają udokumentowane dochody

Pożyczka bez BIK pod zastaw gruntów rolnych

Dla kogo jest pożyczka pod zastaw?

Pożyczki pod zastaw gruntów rolnych dedykowane są dla podmiotów gospodarczych które:

 • Starają się poprawić kondycję finansową
 • Są podmiotami zadłużonymi, chcącymi pozbyć się komornika
 • Starają się o konsolidację innych zobowiązań zaciągniętych w związku z działalnością rolniczą
 • Posiadają zatory finansowe w działalności gospodarstwa
 • Chcą rozszerzyć działalność gospodarstwa za pomocą pożyczki prywatnej pod zastaw ziemi rolnej
 • Nie mogą ubiegać się o finansowanie tradycyjne ze względu na wpisy w BIK, BIG, KRD
 • Poszukują produktu, który nie wymaga wielu formalności
 • Chcą sfinansować zakup inwentarza zwierzęcego za pomocą pożyczki pod zastaw gruntów rolnych

Specjalne oferty pożyczek

Pożyczka na spłatę komornika

Pożyczka na
spłatę komornika

Pożyczka na spłatę komornika Pożyczka na
spłatę komornika

Pożyczka pod zastaw gruntów rolnych dedykowana gospodarstwom rolnym, które posiadają zadłużenie komornicze. Jest to specjalny rodzaj pożyczki, ponieważ jest ona oferowana na spłatę komornika, niestety zabezpieczona musi być na nieruchomości, która nie jest objęta licytacją. Występują pożyczki pod zastaw gruntów rolnych zabezpieczone na nieruchomości na której prowadzona jest egzekucja, niestety są to sytuacje bardziej skomplikowane, aby sprawdzić czy dana sytuacja pozwala na udzielenie pożyczki pod zastaw gruntów rolnych potrzebny jest bezpośredni kontakt.

Pożyczka konsolidacyjna pod nieruchomość

Pożyczka konsolidacyjna
pod nieruchomość

Pożyczka konsolidacyjna pod nieruchomość Pożyczka konsolidacyjna
pod nieruchomość

Pożyczka pod zastaw ziemi rolnej konsolidacyjna jest to produkt stworzony dla gospodarstw, które pragną zrefinansować inne instytucje wobec których posiadają zobowiązania np.: instytucje bankowe, kontrahenci, dostawcy etc. z planem na spłatę należności wymaganych wobec funduszu.

Pożyczka pomostowa

Pożyczka
pomostowa

Pożyczka pomostowa Pożyczka
pomostowa

Pożyczka pomostowa pod zastaw ziemi rolnej to rozwiązanie wybierane przez rolników, którzy znaleźli się w sytuacji chwilowego zatoru finansowego, jednocześnie posiadają perspektywę na uzyskanie finansowania za jakiś czas. Pożyczka pozabankowa pod zastaw ziemi rolnej zwana pomostową jest wybierana bardzo często w oczekiwaniu na dopłaty rolnicze, dofinansowanie, otrzymanie środków z ubezpieczenia bądź odszkodowania.

Pożyczka na zwiększenie wartości

Pożyczka na
zwiększenie wartości

Pożyczka na zwiększenie wartości Pożyczka na
zwiększenie wartości

Jest to sposób finansowania nieruchomości wystawionych na sprzedaż oraz inwestycji polegających na poprawieniu kondycji nieruchomości i jego sprzedaży. Pomimo, że finansowanie te nie dotyczy gruntów rolnych zdarzają się sytuacje, w których rolnicy zaciągają pożyczki hipoteczne pod zastaw gruntów rolnych na finansowanie zwiększenia wartości inwestycji w inne nieruchomości.

Pożyczka na zakup zwierząt

Pożyczka na
zakup zwierząt

Pożyczka na zakup zwierząt Pożyczka na
zakup zwierząt

specjalna forma pożyczki prywatnej pod zastaw ziemi rolnej z przeznaczeniem na zakup żywego gospodarstwa rolnego. Jest to atrakcyjna forma, aby np. obniżyć koszt jednostkowy zakupu inwentarza poprzez zwiększenie skali zakupu finansowanego przez pożyczkę pozabankową pod zastaw gruntów rolnych.

Pożyczka dla zadłużonych gospodarstw

Pożyczka
dla zadłużonych gospodarstw

Pożyczka dla zadłużonych gospodarstw Pożyczka
dla zadłużonych gospodarstw

Jest to rozwiązanie dedykowane gospodarstwom rolnym, które posiadają perspektywy na spłatę aktualnego zadłużenia, a jednocześnie wierzyciele nie są na tyle elastyczni, aby dostosować się do oczekiwań klienta. W takich przypadkach można spróbować skorzystać z elastycznej formy spłaty pożyczki pod zastaw ziemi rolnej.

Pożyczka płynnościowa

Pożyczka
płynnościowa

Pożyczka płynnościowa Pożyczka
płynnościowa

Pożyczka płynnościowa może być pomocna w przypadku chwilowego braku gotówki w kasie gospodarstwa rolnego. Na bazie doświadczeń można stwierdzić, że pożyczki prywatne pod zastaw gruntów rolnych bywają dobrym rozwiązaniem w chwilowych problemach gospodarstw, są w stanie pomóc w okresach wzmożonych inwestycji takich jak np. nakłady na zasiewy, czy w okresach gdy gospodarstwa mają mniejsze przepływy gotówki. Forma pożyczki prywatnej pod zastaw ziemi rolnej jest na tyle atrakcyjna, że można dostosować spłatę do momentów większego cash flow w gospodarstwie.

Pożyczka inwestycyjna

Pożyczka
inwestycyjna

Pożyczka inwestycyjna Pożyczka
inwestycyjna

rozwiązanie dedykowane dla wszystkich gospodarstw rolnych, które potrzebują przeprowadzić inwestycje, a nie są w stanie sfinansować jej ze środków własnych bądź za pomocą finansowania zewnętrznego tradycyjnego. Alternatywą dla takich rozwiązań jest pożyczka prywatna pod zastaw gruntów rolnych, która jest produktem dostępniejszym, droższym, ale dużo bardziej elastycznym w formie spłaty, co bardzo często cenią sobie rolnicy.

Wymagane dokumenty

Pożyczka
pod zastaw działki

Pożyczka pod zastaw działki
 • Numer księgi wieczystej
 • Dokument potwierdzający nabycie nieruchomości
 • Zaświadczenie dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości
 • Zdjęcia działki
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczące zwolnienia z podatku (jeżeli nieruchomość została nabyta jako darowizna bądź spadek)
 • Wyrys i wypis z rejestru gruntów

Pożyczka
pod zastaw mieszkania

Pożyczka pod zastaw mieszkania
 • Numer księgi wieczystej
 • Dokument potwierdzający nabycie nieruchomości
 • Zaświadczenie dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości
 • Zdjęcia działki
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczące zwolnienia z podatku (jeżeli nieruchomość została nabyta jako darowizna bądź spadek)
 • Wyrys i wypis z rejestru gruntów

Pożyczka
pod zastaw domu

Pożyczka pod zastaw domu
 • Numer księgi wieczystej
 • Dokument potwierdzający nabycie nieruchomości
 • Zaświadczenie dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości
 • Zdjęcia działki
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczące zwolnienia z podatku (jeżeli nieruchomość została nabyta jako darowizna bądź spadek)
 • Wyrys i wypis z rejestru gruntów

Nasi klienci

Cudzysłów

Zastawiłem grunt rolny i uważam, że to bardzo sensowna pożyczka dla tych rolników, którzy nie mają zdolności kredytowej, aby uzyskać finansowanie z banku. Dzięki tym środkom udało mi się uporać z trudnościami finansowymi wynikającymi z niesystematyczności osiąganych dochodów. Firma Smartvest szybko rozpatrzyła mój wniosek. Przed zawarciem umowy w kancelarii notarialnej dokładnie i przejrzyście wytłumaczono mi procedurę przyznania pożyczki pod zastaw gruntów rolnych oraz sposób spłaty mojego zobowiązania.

Cudzysłów

Banki nie chciały udzielić mi finansowania ze względu na niekorzystny wpis w BIK, dlatego rozwiązaniem okazała się pożyczka w Smartvest. Zasadniczym atutem otrzymanej pożyczki pod zastaw gruntów rolnych było dla mnie indywidualne dostosowanie mojego harmonogramu spłat. Pomimo wyższych odsetek niż w przypadku produktów bankowych, dostosowano terminy do specyfiki mojej działalności. Dzięki temu nie muszę obawiać się o grunt rolny oraz trudności w spłacie zadłużenia wynikające z nieregularności osiąganych przeze mnie dochodów.

Cudzysłów

Pomimo że firma Smartvest udziela pożyczek pozabankowych, oferuje tak samo wysoki standard usług. Pożyczka pod zastaw gruntów rolnych, na którą się zdecydowałem, została zabezpieczona w ten sam sposób, co kredyt bankowy. Umowę pożyczki zawarłem u notariusza, a wcześniej dokładnie wytłumaczono mi każdy jej zapis, dlatego nie obawiam się o mój grunt rolny. Dostałem także możliwość skonsultowania treści umowy z własnym doradcą prawnym. Wspólnie z przedstawicielem firmy uzgodniłem optymalny dla mnie harmonogram spłat – jak do tej pory jestem bardzo zadowolony!

Cudzysłów

Dzięki Smartvest posiadany przeze mnie grunt rolny pozwolił mi na szybkie pozyskanie środków do rozwoju mojej firmy. Pożyczka pod zastaw została udzielona bardzo szybko – cała procedura zajęła zaledwie 5 dni, wliczając w to moje indywidualne konsultowanie umowy z zaufaną osobą. Dopasowana do potrzeb oferta finansowania oraz harmonogram spłat spełniły moje oczekiwania. Jeżeli poszukują Państwo bezpiecznej pożyczki pod zastaw gruntów rolnych, z porządnie sporządzoną i potwierdzoną przez notariusza umową, z całego serca polecam usługi tej firmy.