+48 504 537 756
Smartvest Finansowanie na miarę Twoich potrzeb Dowiedz się więcej
Pożyczka pod zastaw
mieszkania
Pożyczka pod zastaw
domu
Pożyczka pod zastaw
gruntów rolnych
Pożyczka pod zastaw
działki budowlanej
Pożyczka pod zastaw
start up
Leasing
zwrotny

Pożyczki pod zastaw nieruchomości

Pożyczki pod zastaw
mieszkania

Produkt stworzony z myślą o podmiotach gospodarczych poszukujących finansowania pozabankowego w formie pożyczki pod zastaw mieszkania pozwalający, w krótkim czasie uzyskać elastyczną formę finansowania firmy.

Pożyczki pod zastaw
mieszkania

Czym jest pożyczka pod zastaw mieszkania?

Pożyczka pod zastaw mieszkania to produkt pozwalający uzyskać finansowanie w bezpieczny i szybki sposób, dedykowany dla podmiotów gospodarczych na cele związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą. Pożyczki pod zastaw mieszkania dla firm uzupełniają niszę na rynku pozabankowym w przypadku braku zdolności do uzyskania finansowania bankowego przez daną firmę, jednocześnie poszukującej finansowania w wysokiej kwocie, na co pozwala zazwyczaj firmowa pożyczka pod zastaw mieszkania.

Dla kogo są pożyczki pod zastaw mieszkania bez BIK?

Prywatne pożyczki pod zastaw mieszkania dedykowane są dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz dla spółek prawa handlowego. Wartym odnotowania jest, że pożyczki pod zastaw mieszkania mogą być udzielane nowo rozpoczynającym się działalnością gospodarczym, tego typu finansowanie alternatywne wspiera start-upy oraz wszelkiego rodzaju pomysły na biznes, które nie są w stanie otrzymać środków z banków i innych instytucji takich jak np. fundusze private equity. Podmioty świadczące usługi w postaci pożyczki pod zastaw mieszkania bez BIK, nie biorą pod uwagę historii kredytowej BIK, BIG, KRD.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać pożyczkę pod zastaw mieszkania dla firm?

Najważniejszym warunkiem jest realny pomysł spłaty zobowiązania. Każdy klient składa oświadczenie co do możliwości spłaty pożyczki firmowej, a brak pomysłu na spłatę zobowiązania skutkuje automatycznym odrzuceniem wniosku. Należy zaznaczyć, że nasza firma ma świadomość różności branży jakie finansuje i całkowicie innych pomysłów klientów na spłatę zobowiązań, w naszej działalności staramy się działać na zasadach partnerskich i szanować plany naszych klientów znając jednocześnie nasze ograniczenia analityczne, nie mniej podkreślić należy, że samo posiadanie nieruchomości bez planu spłaty zawsze prowadzi do braku przyznania finansowania. Warunkiem niezbędnym, aby móc myśleć o finansowaniu w postaci pożyczki pod zastaw mieszkania jest także nieruchomość. Pożyczki pod zastaw mieszkania to najpopularniejszy produkt w gamie pozabankowego finansowania pod zastaw nieruchomości, nie mniej nie każde mieszkanie nadaje się do ustanowienia na nim zabezpieczenia, decyzja zostaje wydana w oparciu o dokumenty, które można znaleźć na dedykowanej podstronie pożyczki pod zastaw mieszkania.

Jakie cechy musi posiadać lokal aby spełnić warunki pożyczki hipotecznej pod zastaw?

Pożyczki pod zastaw mieszkania mogą zostać udzielone pod lokale które:

 • posiadają uregulowaną sytuację własności,
 • Znajdują się w aglomeracjach powyżej 20.000 mieszkańców oraz wybranych miejscowościach rekreacyjnych,
 • posiadają wystarczającą płynność aby w sposób rzetelny określić ich wartość,
 • nie są przedmiotami sporu sądowego,
 • nie są lokalami, których właściciele są osobami starszymi co do których występuje wątpliwość co do jasności i świadomości podejmowanych decyzji.

Jak wygląda proces uzyskania pożyczki pod zastaw mieszkania?

Pożyczka pod zastaw mieszkania to produkt stosunkowo łatwo dostępny po spełnieniu wymagań opisanych powyżej. W codziennej pracy stawiamy sobie za cel aby trafiający do naszej firmy klienci mogli w jak najkrótszym czasie uzyskać finansowanie związane z ich działalnością gospodarczą, z tego też powodu proces uzyskania środków udoskonalany stale dążąc do perfekcji. Wstępem uzyskania finansowania jest nawiązanie kontaktu przez klienta w dowolnej formie:

 • złożenie wniosku o pożyczkę pod zastaw mieszkania,
 • mail przesłany na biuro@smartvest.pl,
 • wykonanie bezpośredniego telefonu.

Po nawiązaniu kontaktu dążymy do przekazania w formie online naszej firmie podstawowych informacji oraz niezbędnych dokumentów, procedura ta jest darmowa i odbywa się w całości internetowo.

Następnym etapem ( zwykle odbywającym się tego samego dnia co skompletowanie dokumentów) jest rozmowa telefoniczna z osobą decyzyjną, szczegółowe omówienie warunków pożyczki pod zastaw mieszkania oraz przesłanie umów i harmonogramów. Po akceptacji wszystkich zapisów umowy następuje ostatni etap będący spotkaniem w kancelarii notarialnej w celu ustanowienia zabezpieczeń oraz podpisania umowy, po którym bezpośrednio zostają uruchomione środki pieniężne z pożyczki pod zastaw mieszkania.

Czy pożyczka hipoteczna to to samo co pożyczka pod zastaw mieszkania?

Pożyczka hipoteczna pod zastaw mieszkania to pojęcie węższe niżeli pożyczka pod zastaw mieszkania. Pożyczka hipoteczna zakłada formę zabezpieczenia w postaci hipoteki – tzn. Ustanowienia wpisu hipotecznego na dziale IV nieruchomości będącej zabezpieczeniem. Pożyczka hipoteczna jest najczęstszą formą zabezpieczenia na nieruchomościach mieszkalnych i udzielana jest najczęściej do ok. 30 % wartości nieruchomości w przypadku wymuszonej sprzedaży.

Pożyczka pod zastaw mieszkania jest pojęciem szerszym od pożyczki hipotecznej pod zastaw mieszkania, ponieważ przewiduje nie tylko formę zabezpieczenia w dziale IV ale także w dziale II. Zabezpieczenie w dziale II czyli czasowe przeniesienie własności nieruchomości jest zabezpieczeniem służącym do udzielania finansowania na wyższe kwoty niżeli zabezpieczone hipoteką, w których wskaźnik LTV może dochodzić nawet do wartości ok. 70% przewidywanej możliwej ceny wymuszonej sprzedaży nieruchomości.

Jaki wskaźnik LTV jest możliwy w przypadku pożyczki pod zastaw mieszkania?

Nasza firma bazując na latach doświadczeń odchodzi od sztywnych ram finansowania opartych na wskaźniku LTV, szczególnie w przypadku pożyczki pod zastaw mieszkania. Doświadczenie pokazuje, że możliwe są nawet pożyczki udzielane przy wskaźniku ok. 75% wartości lokalu w przypadku szczególnych nieruchomości oraz bardzo dobrej perspektywy spłaty zobowiązania przez klienta.

W jakich sytuacjach mogę uzyskać pożyczkę pod zastaw mieszkania?

Pożyczki pod zastaw mieszkania udzielane są podmiotom gospodarczym w każdym celu związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą, oznacza to że można wnioskować o pożyczkę pod zastaw mieszkania w każdej sytuacji, która ma związek z działaniami firmy, włączając w to inwestycje, problemy płynnościowe oraz spłatę zobowiązań firmowych. W historii naszej działalności finansowaliśmy podmioty z wielu branż mające różnorakie potrzeby. Szczegóły gamy produktowej można znaleźć na dedykowanej podstronie pożyczki pod zastaw mieszkania

Pożyczki pod zastaw
mieszkania

Pożyczki pod zastaw
domu

Produkt stworzony z myślą o firmach starających się uzyskać finansowanie pozabankowe w formie pożyczki pod zastaw domu pozwalający, w bardzo krótkim czasie zrealizować cele związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą.

Pożyczki pod zastaw
domu

Co to jest pożyczka pod zastaw domu?

Pożyczka pod zastaw domu to produkt skierowany dla podmiotów gospodarczych na cele związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą, pozwalający uzyskać finansowanie w bezpieczny i szybki sposób. Prywatne pożyczki pod zastaw nieruchomości dla firm są komplementarne wobec rynku bankowego, który charakteryzuje się dużo trudniejszą drogą do uzyskania finansowania firmowego niżeli w przypadku pożyczki pod zastaw domu.

Dla kogo są pożyczki pod zastaw domu?

Pożyczki pod zastaw domu to produkt finansowania alternatywnego skierowany dla przedsiębiorstw już od pierwszego dnia ich działalności, co za tym idzie skutecznie wypełniają niszę na rynku alternatywnego finansowania do tej pory zdominowanym przez fundusze private equity, venture capital oraz inwestorów udziałowych.

Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać pożyczkę pod zastaw domu dla firm?

Obligatoryjnym warunkiem jest plan na spłatę zobowiązania. Każdy klient składa oświadczenie co do możliwości spłaty pożyczki firmowej, w przypadku klientów nie posiadających możliwości do spłaty wniosek zostaje odrzucony. Należy zaznaczyć, że samo posiadanie nieruchomości nie jest jednoznaczne z przyznaniem pożyczki pod zastaw domu, jednakże przy weryfikacji nie sa sprawdzane bazy kredytowe takie jak KRD, BIG, BIK.

Warunkiem niezbędnym aby móc myśleć o finansowaniu w postaci pożyczki pod zastaw domu jest także nieruchomość. Mimo popularności finansowania alternatywnego występują także takie sytuacje w których klient posiada możliwości spłaty pożyczki oraz nieruchomość niestety jego wniosek o pożyczkę pod zastaw domu zostaje odrzucony, aby zweryfikować swoje możliwości zachęcamy do zapoznania się z koniecznymi dokumentami, które można znaleźć na dedykowanej podstronie pożyczki pod zastaw domu, bądź bezpośredniego kontaktu.

Cechy domu kwalifikującego się do produktu prywatna pożyczka pod zastaw nieruchomości

Pożyczki pod zastaw domu są udzielane tylko pod nieruchomości które:

 • posiadają uregulowaną sytuację własności,
 • znajdują się w aglomeracjach powyżej 40.000 mieszkańców oraz wybranych miejscowościach rekreacyjnych i suburbiach,
 • charakteryzują się wystarczającą płynnością,
 • nie są przedmiotami sporu sądowego,
 • których właścicielami nie są osoby starsze nie mogące podejmować swobodnie decyzji.

Jak wygląda proces uzyskania pożyczki pod zastaw domu?

Pożyczka pod zastaw domu wydaje się być produktem łatwo dostępnym, jednakże proces wnioskowania mimo tego, że jest szybki zawiera kilka kroków. Wiemy jak ważnym w działalności gospodarczej elementem jest czas i stawiamy sobie coraz większe wymagania dotyczące rozpatrywania wniosków.

Pierwszym etapem jest nawiązanie kontaktu przez klienta w dowolnej formie:

 • złożenie wniosku o pożyczkę pod zastaw domu,
 • mail przesłany na biuro@smartvest.pl,
 • wykonanie bezpośredniego telefonu.

Następnie przystępujemy do darmowej procedury weryfikacji polegającej na rozpatrzeniu i zapoznaniu się z dokumentami.

Następnym etapem (do 48h) jest rozmowa telefoniczna z osobą decyzyjną, szczegółowe omówienie warunków pożyczki pod zastaw domu oraz przesłanie draftów i planu spłaty pożyczki. Po akceptacji wszystkich warunków umowy dochodzi do spotkania w kancelarii notarialnej w celu ustanowienia zabezpieczeń oraz podpisania umowy, po którym uruchomione zostają środki pieniężne z pożyczki pod zastaw mieszkania co jest ostatnim etapem transakcji.

Czy pożyczka hipoteczna to to samo co pożyczka pod zastaw domu?

Nasza firma bazując na latach doświadczeń odchodzi od sztywnych ram finansowania opartych na wskaźniku LTV, w zależności bowiem od lokalizacji nieruchomości i sytuacji na lokalnym rynku nieruchomości dane dotyczące wskaźnika mogą się znacząco różnić. Aby nie wprowadzać w błąd klientów nie podajemy maksymalnego wskaźnika LTV, jednakże możemy podzielić się informacją, że w przeszłości zdarzały się pożyczki pod zastaw nieruchomości wynoszące ok 60% LTV.

W jakich sytuacjach mogę uzyskać pożyczkę pod zastaw domu?

Sytuacje w jakich udzielane jest finansowanie w postaci pożyczki pod zastaw nieruchomości są bardzo różne, jednakże łączy je wspólny mianownik jakim są potrzeby związane z działalnością gospodarczą, niezależnie czy jest to nowa perspektywiczna inwestycja, spłata innego zobowiązania firmowego czy chwilowa potrzeba szybkiego zakupu towaru. Szczegóły gamy produktowej można znaleźć na dedykowanej podstronie pożyczki pod zastaw domu

Pożyczki pod zastaw
domu

Pożyczki pod zastaw
gruntów rolnych

Produkt stworzony z myślą o gospodarstwach rolnych starających się uzyskać finansowanie pozabankowe w formie pożyczki pod zastaw gruntów rolnych pozwalający, w krótkim czasie uzyskać środki pieniężne dla gospodarstwa za pomocą pożyczki pod zastaw ziemi rolnej.

Pożyczki pod zastaw
gruntów rolmych

Co to jest pożyczka pod zastaw gruntów rolnych?

Pożyczka pod zastaw gruntów rolnych to szczególny produkt w gamie produktów zwanej pożyczki pod zastaw nieruchomości. Pożyczki pod zastaw ziemi rolnej pozwalają uzyskać finansowanie związane z działalnością rolniczą dla gospodarzy ziemskich w stosunkowo krótkim czasie i elastycznej formie spłaty.

Dla kogo są pożyczki pod zastaw ziemi rolnej?

Pożyczki pod zastaw gruntów rolnych są dedykowane dla wszystkich gospodarstw rolnych, które z jakiegoś powodu potrzebują wsparcia finansowego w działalności rolniczej, należy pamiętać jednak że pożyczki pod zastaw nieruchomości jakimi jest ziemia rolna mogą starać się również przedsiębiorcy.

Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać pożyczkę pod zastaw ziemi rolnej bez BIK?

W procesie weryfikacji wniosku nie są brane pod uwagę bazy BIK, BIG, KRD, jednakże każdy rolnik chcący skorzystać z pożyczki pod zastaw gruntów rolnych musi posiadać czynne gospodarstwo rolne i faktury sprzedażowe w celu weryfikacji działalności gospodarstwa. Pożyczki pod zastaw nieruchomości nie są przyznawane jedynie w oparciu o wycenę gospodarstwa.

Jakie cechy musi posiadać działka rolna aby uzyskać pożyczki prywatne pod zastaw?

Pożyczki pod zastaw działki rolnej nie są najpopularniejszym produktem spośród wszystkich pożyczek pod zastaw nieruchomości jedną z przyczyn są warunki stawiane przed nieruchomościami:

 • posiadają jasną sytuację własności,
 • działki rolne od powierzchni minimum 5 hektarów,
 • do wyceny nie są brane zabudowania na działce rolnej,
 • nie są przedmiotami sporu sądowego,
 • których właścicielami nie są osoby starsze nie mogące podejmować swobodnie decyzji.

Jak wygląda proces uzyskania pożyczki pod zastaw gruntów rolnych?

Pierwszym etapem jest nawiązanie kontaktu przez klienta w dowolnej formie:

 • złożenie wniosku o pożyczkę pod zastaw działki rolnej,
 • mail przesłany na biuro@smartvest.pl,
 • wykonanie bezpośredniego telefonu.

Po pierwszym kroku rozpoczyna się darmowa procedura rozpatrzenia wniosku pożyczki prywatnej pod zastaw nieruchomości. W trakcie procedury klient jest proszony o przesłanie skanów dokumentów oraz odbywane są rozmowy telefoniczne.

Po akceptacji przez klienta warunków pożyczki pod zastaw nieruchomości przesyłane są drafty umów oraz harmonogramy i umawiane jest spotkanie u notariusza w celu ustanowienia zabezpieczeń i wypłaty środków z pożyczki prywatnej pod zastaw nieruchomości.

Czy pożyczka hipoteczna to to samo co pożyczka pod zastaw gruntów rolnych?

Pożyczki pod zastaw ziemi rolnej udzielane są przy użyciu zabezpieczenia hipotecznego, oznacza to że pożyczkę pod zastaw ziemi rolnej można tytułować jako prywatna pożyczka hipoteczna pod zastaw, udzielana jest ona bowiem w oparciu o hipotekę tak jak robią to między innymi banki jednakże przez inną instytucję finansową jaką jest fundusz pożyczkowy dla przedsiębiorców i rolników.

Jaki wskaźnik LTV jest możliwy w przypadku pożyczki pod zastaw działki rolnej?

Obecnie branża odchodzi od stosowania sztywnych reguł wskaźnika LTV w przypadku udzielania prywatne pożyczki pod zastaw nieruchomości jakimi są grunty rolne, jednakże można przyjąć, że firmy pozabankowe udzielają maksymalnie ok. 10.000,00 zł na 1 hektar ziemi rolnej.

W jakich sytuacjach mogę uzyskać pożyczkę pod zastaw gruntów rolnych?

Pożyczki hipoteczne pod zastaw gruntów rolnych mogą zostać udzielone w każdej sytuacji związanej z działalnością gospodarstwa rolnego, włączając w to także refinansowanie długów tego gospodarstwa oraz wsparcie przedsiębiorcy nie będącego czynnym rolnikiem ale potrzebującym wnioskować o pożyczka prywatna pod zastaw nieruchomości w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Pożyczki pod zastaw
gruntów rolnych

Pożyczki pod zastaw
działki budowlanej

Rozwiązanie dedykowane podmiotom gospodarczym poszukującym finansowania pozabankowego, w przypadku których możliwe jest zaciągnięcie pożyczki pod zastaw działki budowlanej pozwalającej sfinansować potrzeby firmowe.

Pożyczki pod zastaw
działki budowlanej

Co to jest pożyczka pod zastaw działki budowlanej?

Pożyczka pod zastaw działki to produkt znajdujący się w gamie pożyczek pod zastaw nieruchomości. Tego typu finansowanie istnieje na rynku alternatywnym i jest kierowane dla podmiotów gospodarczych które środki uzyskane z pożyczki chcą przeznaczyć na działania związane z prowadzoną przez siebie działalnością.

Dla kogo są pożyczki pod zastaw działki budowlanej?

Tego typu pożyczki pod zastaw nieruchomości są dostępne dla wszystkich firm i start-upów już od pierwszego dnia od założenia działalności gospodarczej. Jest to niebywałą zaletą w porównaniu do tradycyjnych form wsparcia takich jak banki, pożyczki pod zastaw nieruchomości posiadają także łatwiejszą procedurę niżeli współpraca z funduszami private equity czy venture capital.

Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać pożyczkę pod zastaw domu dla firm?

Pomimo braku weryfikacji klienta w bazach takich jak KRD, BIG, BIK klient musi posiadać możliwości co do spłaty zobowiązania i co do tego składa oświadczenie przed udzieleniem pożyczki pod zastaw nieruchomości.

Niezbędna do ustanowienia zabezpieczeń jest także w tym przypadku działka budowlana o parametrach pozwalających na udzielnie finansowania.

Czy aby skorzystać z produktu jakim jest prywatna pożyczka pod zastaw działka musi spełniać jakieś warunki?

Pożyczki pod zastaw działki budowlanej nie są najpopularniejszym produktem spośród wszystkich pożyczek pod zastaw nieruchomości ze względu na wymagania co do działek:

 • posiadają jasną sytuację własności,
 • znajdują się w przy dużych miastach bądź suburbiach, aglomeracjach od 50.000 mieszkańców bądź atrakcyjnych terenach,
 • znajdują się na stosunkowo płynnym rynku nieruchomości,
 • nie są przedmiotami sporu sądowego,
 • których właścicielami nie są osoby starsze nie mogące podejmować swobodnie decyzji.

Jak wygląda proces uzyskania pożyczki pod zastaw działki budowlanej?

Jednym z największych plusów pożyczki pod zastaw nieruchomości jest wygodny proces uzyskania finansowania.

Pierwszym etapem jest nawiązanie kontaktu przez klienta w dowolnej formie:

 • złożenie wniosku o pożyczkę pod zastaw nieruchomości,
 • mail przesłany na biuro@smartvest.pl,
 • wykonanie bezpośredniego telefonu.

W tym momencie rozpoczyna się darmowa procedura oparta na działaniach w pełni online zmierzających do przyznania pożyczki pod zastaw nieruchomości. W trakcie drugiego kroku odbywa się rozmowa telefoniczna oraz analiza dokumentów przesłanych przez klienta.

Po przesłaniu draftu umowy oraz harmonogramu klient w razie zainteresowania wybiera dogodny termin spotkania u notariusza, gdzie następuje podpisanie umowy oraz wypłata środków pieniężnych z pożyczki pod zastaw nieruchomości.

Czy pożyczka hipoteczna to to samo co pożyczka pod zastaw działki budowlanej?

Pożyczka hipoteczna pod zastaw działki budowlanej to pojęcie węższe niżeli pożyczka pod zastaw nieruchomości. Pożyczka hipoteczna udzielana jest tylko w jako zabezpieczenie w dziale IV KW działki budowlanej, a maksymalna jej wartość to ok. 30% wartości działki. Jest to jednak najpopularniejszy produkt ze względu na szybkość uzyskania takiego finansowania. Pożyczki pod zastaw działki budowlanej mogą być zabezpieczone nie tylko hipoteką ale także czasowym przeniesieniem własności na zabezpieczenie, w takim wypadku można uzyskać nawet w okolicach 50% wartości nieruchomości.

Jaki wskaźnik LTV jest możliwy w przypadku pożyczki pod zastaw działki budowlanej?

Wiele firm wskazuje sztywne ramy wskaźnika LTV dotyczącego pożyczki pod zastaw nieruchomości, niestety nauczeni doświadczeniem wiemy, że bywa to dla klientów krzywdzące. W przypadku pożyczki pod zastaw działki budowlanej nie da się określić jednego limitu wskaźnika LTV dla całej Polski, dlatego każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie.

W jakich sytuacjach mogę uzyskać pożyczkę pod zastaw działki budowlanej?

W każdej sytuacji związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą. Pożyczki pod zastaw nieruchomości charakteryzują się dużą elastycznością i są wsparciem zarówno w refinansowaniu zobowiązań firmowych jak i w szybkich nadarzających się okazjach inwestycyjnych przedsiębiorstwa. Szczegóły gamy produktowej można znaleźć na dedykowanej podstronie pożyczki pod zastaw działki budowlanej.

Pożyczki pod zastaw
działki budowlanej

Pożyczki pod zastaw
start-up

Produkt dedykowany wszystkim początkującym przedsiębiorcą oraz spółką celowym poszukującym finansowania pozabankowego, których celem jest zapewnienie szybkiego i elastycznego finansownia na start działalności w postaci pożyczki pod zastaw.

Pożyczki pod zastaw
start-up

Co to jest pożyczka pod zastaw nieruchomości dla start-upów?

Prywatne pożyczki pod zastaw nieruchomości charakteryzują się dużą elastycznością i potwierdzeniem tej tezy jest specjalna oferta pożyczki hipoteczne pod zastaw dla start-upów. Są to pożyczki pod zastaw bez BIK dedykowane dla nowych podmiotów gospodarczych, które na rynku są krótko (nawet 1 dzień), które niestety nie mogą pochwalić się historią kredytową, ani wynikami finansowymi pozwalającymi uzyskać tradycyjne finansownie bankowe.

Dla kogo są pożyczki hipoteczne pod zastaw na nową działalność?

Tego typu pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości dedykowane są podmiotom gospodarczym, które na samym początku drogi z naturalnych przyczyn są wykluczone z rynku bankowego ale jednocześnie nie chcą korzystać z pomocy aniołów biznesu, funduszy venture capital oraz private equity. Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości to produkt dużo bardziej dostępny dla małych nowych firm niżeli duże fundusze equity, do których sam proces wnioskowania jest czasem barierą nie do przejścia.

Jakie są przewagi pożyczki prywatnej pod zastaw dla nowych firm?

W porównaniu do ww. Konkurencji rynku alternatywnego pożyczki hipoteczne pod zastaw są dużo łatwiejsze do uzyskania, procedura jest szybka i przejrzysta, a umowy do wglądu jeszcze przed umową. Uzyskanie pożyczki pod zastaw nieruchomości trwa często mniej niż tydzień, a finansowanie pod zastaw udziałów może przedłużać się nawet do kilku miesięcy.

Czy aby skorzystać z produktu jakim jest prywatna pożyczka pod zastaw trzeba mieć zabezpieczenie?

Pożyczki pod zastaw nieruchomości wymagają zabezpieczenia. Nasza firma stosuje zabezpieczenia na: mieszkaniach, domach, lokalach usługowych, działkach które:

 • posiadają jasną sytuację własności,
 • znajdują się w aglomeracjach > 20.000 mieszkańców,
 • znajdują się na stosunkowo płynnym rynku nieruchomości,
 • nie są przedmiotami sporu sądowego,
 • których właścicielami nie są osoby starsze nie mogące podejmować swobodnie decyzji.

Jak wygląda proces uzyskania prywatnej pożyczki pod zastaw nieruchomości?

Każda nowo powstała firma aby uzyskać finansowanie poprzez pożyczki pod zastaw nieruchomości musi nawiązać kontakt z naszą firmą i przejść proces weryfikacji.

Pierwszym etapem jest nawiązanie kontaktu przez klienta w dowolnej formie:

 • złożenie wniosku o pożyczkę pod zastaw nieruchomości,
 • mail przesłany na biuro@smartvest.pl,
 • wykonanie bezpośredniego telefonu.

Po nawiązaniu kontaktu osoba decyzyjna prowadzi z Państwem negocjacje, a w tym czasie weryfikowane są przesłane przez Państwa dokumenty w celu wydania ostatecznej decyzji wniosku pożyczki pod zastaw nieruchomości. Ostatnim etapem jest weryfikacja umów oraz harmonogramów i spotkanie u notariusza w celu zawarcia transakcji.

Jaki wskaźnik LTV jest możliwy w przypadku pożyczki pod zastaw nieruchomości?

Wskaźnik LTV zależy od wielu czynników i nie ma jednego odgórnego limitu. W zależności od lokalizacji nieruchomości, jej rodzaju oraz pomysłu na spłatę wskaźniki mogą się różnić. Pożyczka hipoteczna pod zastaw będzie charakteryzować się też innym wskaźnikiem LTV niżeli ta zabezpieczona na czasowym przeniesieniu własności ( nawet do 75% wartości).

W jakich sytuacjach mogę uzyskać pożyczkę pod zastaw nieruchomości?

W każdej sytuacji związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą. Pożyczki hipoteczne pod zastaw nieruchomości są udzielane nowym firmą w każdym celu związanym z bezpośrednim działaniem przedsiębiorstwa.

Pożyczki pod zastaw
start-up

Leasing
finansowy

Specjalnie przygotowany produkt dla przedsiębiorców poszukujących szybkiego finansowania w postaci leasingu nieruchomości, pozwalającego w krótkim czasie odblokować środki drzemiące w nieruchomości.

Leasing
firmowy

Co to jest pożyczka pod zastaw lokalu użytkowego ?

Pożyczka pod zastaw lokalu użytkowego to jedna z form pożyczki pod zastaw nieruchomości, produktu pozwalającego uzyskać finansowanie w alternatywny sposób z przeznaczeniem na cele związane z działalnością gospodarczą, nawet od pierwszego dnia funkcjonowania firmy.

Dla kogo są pożyczki pod zastaw lokalu użytkowego?

Pożyczki prywatne pod zastaw lokalu użytkowego są produktem dedykowanym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółkom handlowym już od pierwszego dnia działalności. Finansowanie udzielane w formie pożyczki hipotecznej pod zastaw jest na tyle elastyczną formą wsparcia przedsiębiorców, że zakłada możliwość wsparcia nawet dla start-upów.

Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać pożyczkę pod zastaw lokalu użytkowego?

Aby uzyskać finansowanie w postaci pożyczki pod zastaw nieruchomości należy prowadzić działalność gospodarczą oraz wykazywać możliwość do spłaty zobowiązania. W procesie weryfikacji przedsiębiorcy starającego się o finansowanie nie są brane pod uwagę bazy kredytowe takie jak BIG, BIK, KRD.

Szybki sposób weryfikacji nieruchomości oraz stosunkowo proste warunki do spełnienia są jedną z największych zalet alternatywnego finansowania w postaci pożyczki hipotecznej pod zastaw lokalu użytkowego.

Jakie zabezpieczenie trzeba mieć aby wnioskować o pożyczkę pod zastaw lokalu użytkowego?

Pożyczki pod zastaw nieruchomości wymagają zabezpieczenia. Nasza firma stosuje zabezpieczenia na lokalach użytkowych które:

 • posiadają jasną sytuację własności,
 • znajdują się w aglomeracjach > 40.000 mieszkańców,
 • znajdują się na stosunkowo płynnym rynku nieruchomości,
 • nie są przedmiotami sporu sądowego,
 • których właścicielami nie są osoby starsze nie mogące podejmować swobodnie decyzji.

Jaki wskaźnik LTV jest możliwy w przypadku pożyczki pod zastaw lokalu użytkowego?

W przypadku pożyczki pod zastaw lokalu użytkowego nie stosujemy wskaźnika LTV w sztywnych ramach, obecnie rynek lokali użytkowych jest na tyle dynamiczny, że każde zabezpieczenie wyceniane jest indywidualnie i wspólnie z klientem staramy się dopasować kwotę finansowania aby przede wszystkim sprostać wymaganiom co do kwoty finansowania, jednocześnie starając się aby zabezpieczenie pozwalało udzielić pożyczki prywatnej pod zastaw nieruchomości na bezpiecznych parametrach.

W jakich sytuacjach mogę uzyskać pożyczkę pod zastaw nieruchomości?

Staramy się sprostać wymaganiom klientów i z chęcią podejmiemy się analizy wniosku w każdej sytuacji związanej z działalnością gospodarczą. Pożyczki pod zastaw nieruchomości traktujemy jako produkt, który ma pomóc także w niestandardowych, trudnych sytuacjach i być rozwiązaniem dostępnym szybko, wtedy gdy tradycyjne formy wsparcia firmy zawodzą.

Leasing
firmowy

Specjalne oferty pożyczek

Indywidualne podejście

Indywidualne podejście

Minimum formalności

Minimum formalności

Wstępna decyzja w 48h

Wstępna decyzja w 48h

Brak BIK oraz zaświadczeń US, ZUS

Brak BIK oraz zaświadczeń US, ZUS

Indywidualnie dostosowane raty miesięczne

Indywidualnie dostosowane raty miesięczne

Kwoty pożyczek już od 15.000 zł

Kwoty pożyczek już od 15.000 zł

Dowolny cel firmowy

Dowolny cel firmowy

Nawet do 70% wartości nieruchomości

Nawet do 70% wartości nieruchomości

Aglomeracje już od 20.000 mieszkańców

Aglomeracje już od 20.000 mieszkańców

Umowy roczne z możliwością przedłużenia

Umowy roczne z możliwością przedłużenia

Finansowanie dla nowych firm

Finansowanie dla nowych firm

Oferta na terenie całej Polski

Oferta na terenie całej Polski

Najczęściej zadawane pytania

 • Co to jest pożyczka pod nieruchomość?

  Pożyczka pod zastaw nieruchomości bez BIK jest rodzajem kredytowania opierającym się na pożyczeniu Klientowi określonej kwoty pieniężnej z jednoczesnym zabezpieczeniem finansowania w postaci konkretnej nieruchomości. Może nią być mieszkanie, dom, lokal usługowy czy innego rodzaju obiekt, a także grunt orny czy działka budowlana.

  Co jeszcze należy wiedzieć na temat pożyczki pod nieruchomość? Decydując się na skorzystanie z pożyczki pod zastaw, przede wszystkim warto mieć na uwadze, że może ona zostać wykorzystana jedynie na cele związane z prowadzeniem biznesu, np. modernizację parku maszynowego, zakup urządzeń do firmy, rozwiązanie zatorów pieniężnych czy sfinansowanie nowej inwestycji. Ponadto pożyczka pod mieszkanie może być przyznana również podmiotom z niekorzystną historią kredytową. Jako że dom, mieszkanie, lokal użytkowy czy działka budowlana stanowią solidne zabezpieczenie, to instytucje udzielające wspomnianego rodzaju kredytowania chętnie pożyczają Klientom nawet bardzo wysokie sumy.

 • Pożyczki pozabankowe pod zastaw nieruchomości – zalety i korzyści

  Pożyczka prywatna pod zastaw nieruchomości w Smartvest wiąże się z wieloma korzyściami. Zazwyczaj firmy przyznające pożyczki pod mieszkanie udzielają wsparcia w wysokości maksymalnie 50-60% wartości nieruchomości. Smartvest do każdego Klienta podchodzi indywidualnie, dlatego też możemy zaproponować pożyczki wynoszące nawet 80% wartości nieruchomości. Ponadto zapewniamy także spersonalizowane warunki spłaty kredytowania m.in. w zakresie jego długości. Zazwyczaj udzielamy pożyczek na rok, ale umożliwiamy również karencję lub też przedłużenia okresu kredytowania.

  Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo i pewność transakcji – podpisanie umowy odbywa się w obecności notariusza. Nie wymagamy zaświadczeń z Urzędu Skarbowego czy ZUS, a także jakichkolwiek przedpłat czy opłat za rozpatrzenie wniosku. Zapewniamy także korzystne oprocentowanie z odsetkami w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP (10%).

  Proces weryfikacji wniosku jest bardzo szybki (maksymalnie do 48 godzin od wysłania formularza przez Klienta). Zapewniamy ponadto uproszczone procedury wnioskowania. Udzielamy pożyczek o wielkości minimum 10 000 zł. Warto przy tym dodać, że pożyczka pod zastaw domu bez BIK wiąże się zazwyczaj z kwotami wynoszącymi do kilkuset tysięcy złotych (w zależności od wartości i rodzaju obiektu czy terenu), pozwala więc na uzyskanie finansowania podobnego do tego, jakie można otrzymać w banku. Środki wypłacamy na konto bankowe lub też w postaci gotówki bezpośrednio u notariusza, w zależności od wymagań oraz potrzeb Klienta.

 • Dla kogo pożyczka pod zastaw nieruchomości?

  Oferujemy pożyczki pod zastaw bez BIK, BIG i KRD dla firm. Udzielając pożyczek, w ocenie zdolności kredytowej nie bierzemy pod uwagę punktacji czy informacji zawartych w bazach kredytowych, dlatego też z chęcią współpracujemy z podmiotami posiadającymi tzw. zły BIK lub inne kredyty. Z oferty kredytowania skorzystać mogą także podmioty z zajęciami komorniczymi wynikającymi z prowadzonej działalności biznesowej czy też potrzebujące pieniędzy na wykończenie – tym samym zwiększenie wartości sprzedawanego mieszkania czy domu. Rozwiązanie to sprawdza się zarówno w przypadku małych firm, jak i też dużych przedsiębiorstw.

  Naszą ofertę kierujemy do wszystkich podmiotów gospodarczych, również tych posiadających chwilowe problemy z płynnością czy też zatory płatnicze. Skutecznie pomagamy przedsiębiorstwom w bieżącej działalności, wspierając je w inwestycjach czy też refinansując ich zobowiązania firmowe. Nasza pożyczka pod zastaw domu daje także możliwość spłacenia zobowiązań Klienta (innych niż zawartych na cele konsumpcyjne) wobec konkurencyjnych instytucji finansowych. Pożyczka pod hipotekę bez BIK jest więc dużą szansą dla przedsiębiorcy na zaradzenie kłopotom finansowym czy też poradzenie sobie z trudnym czasem w firmie, bez popadania w długi u kontrahentów czy podwykonawców.

  Pożyczka pod zastaw działki, lokalu czy mieszkania to też polecane rozwiązanie dla nowo założonych firm oraz start-upów w początkowej fazie rozwoju. Niektóre branże (zwłaszcza finansowa, produkcyjna czy medyczna) wymagają szczególnie dużego kapitału na start. Przedsiębiorcy rozpoczynającemu dopiero działalność nie jest jednak łatwo uzyskać w banku kredyt w interesującej go wysokości. W takiej sytuacji pożyczka pod hipotekę jest bardzo korzystnym rozwiązaniem, to dużo bardziej dostępna i szybsza do uzyskania alternatywa, w porównaniu do kredytu inwestycyjnego czy innego finansowego produktu bankowego, a dodatkowo dużo bardziej elastyczna w spłacie.

 • Na jaką nieruchomość można otrzymać pożyczkę?

  Smartvest udziela pożyczek na różnego rodzaju nieruchomości. W naszej ofercie znajduje się więc prywatna pożyczka pod zastaw mieszkania, domu, gruntu rolnego, działki budowlanej, lokalu usługowego czy też innego obiektu związanego z działalnością gospodarczą. Nasza firma akceptuje też nieruchomości, które posiadają różnego rodzaju obciążenia.

  Konkretna kwota pożyczki, którą przyznajemy Klientowi, zależy od kilku czynników. Przede wszystkim bierzemy pod uwagę zalety i wady samej nieruchomości, w tym jej lokalizację, stan techniczny oraz powierzchnię. Zazwyczaj obiekty czy lokale położone w centrum dużych miast cechują się wyższą wartością (a tym samym większą wielkością możliwej do uzyskania pożyczki), ale nie jest to regułą.

 • Jak otrzymać pożyczki pod zabezpieczenie?

  Uzyskanie pożyczki pod zastaw nieruchomości w Smartvest jest bardzo łatwe, a przy tym szybkie. Wystarczy wypełnić i przesłać przez internet krótki formularz znajdujący się na naszej stronie internetowej. Uzupełniając wniosek, należy odpowiedzieć na kilka ważnych pytań, dotyczących m.in. celu czy oczekiwanej kwoty pożyczki, nie zapominając przy tym o podaniu danych kontaktowych. W ciągu maksymalnie 48 godzin od przesłania poprawnie wypełnionego formularza analizujemy go oraz – w przypadku pozytywnej weryfikacji – kontaktujemy się z Klientem. Podczas rozmowy, informujemy go o kolejnych krokach, których efektem jest podpisana umowa i przyznana pożyczka pod zabezpieczenie. Co istotne, wspomniana umowa podpisywana jest w obecności notariusza, a pieniądze wysyłane przelewem na konto Klienta lub też wręczane osobiście podczas podpisywania dokumentu.

 • Na co zwrócić uwagę, wybierając firmę pożyczkową?

  Chcąc uzyskać pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości, najpierw należy zdecydować się na wybór konkretnej instytucji finansowej. Wybierając takową firmę, dobrze wziąć pod uwagę jej renomę i doświadczenie. Najlepiej, aby była to sprawdzona, rzetelna spółka działająca w branży od lat, tak jak jest to w przypadku Smartvest.

  Warto zwrócić również uwagę na pochodzenie kapitału posiadanego przez firmę pożyczkową. Dlatego też dobrze dopytać potencjalnego pożyczkodawcę, czy finansuje się on emisjami obligacji oraz, czy jest zależny od spłat wobec swych wierzycieli. Z punktu widzenia kredytobiorcy, najlepiej, aby taka spółka posiadała własny kapitał, który należy do właścicieli. Sytuacja taka daje dużo większą elastyczność w przypadku ewentualnych kłopotów ze spłatą należności. Decydując się na pożyczkę w przedsiębiorstwie, które dysponuje kapitałem własnym, zyskujemy pewność, że w ten sposób unikamy roszczeń osób trzecich względem nas i posiadanej przez nas nieruchomości.

  Dobrze jest również zwrócić uwagę na szybkość działania, tzn. czas, jaki upłynął od złożenia wniosku o pożyczkę, do kontaktu z przedstawicielem przedsiębiorstwa. Najlepiej też, aby firma przyznająca finansowanie starała się jak najbardziej dopasować długość okresu spłaty do możliwości finansowych kredytobiorcy. Bardzo ważne, aby cała transakcja odbywała się w sposób bezpieczny, a pożyczka pod zastaw mieszkania przyznawana była w obecności notariusza. Co istotne, rzetelna i solidna firma nie powinna również pobierać od Klienta żadnych opłat wstępnych czy też kosztów dodatkowych np. za rozpatrzenie wniosku.

  Kolejnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę, jest możliwość udostępnienia wzoru umowy pożyczki jeszcze przed momentem jej podpisania. Dzięki temu Klient może na spokojnie w domu szczegółowo się z nią zapoznać i ewentualnie skonsultować z prawnikiem. Dobrze szczególnie zwrócić uwagę na fragmenty dotyczące terminów, ale też warunków spłaty. Powinny być one przedstawione w sposób jasny oraz precyzyjny. Ponadto rzetelna spółka powinna wyczerpująco odpowiadać na pytania, a przy tym udzielać niezbędnych informacji. Nie należy się więc bać zadawać pytań. Pożyczka pod zastaw to poważna decyzja na długi czas, wiążąca się zazwyczaj z kwotami idącymi w setki tysięcy złotych, dlatego dobrze jest mieć pewność, że zostanie udzielona przez sprawdzoną i zaufaną firmę.

  Ponadto warto kierować się również opiniami Klientów oraz ewentualnymi certyfikatami jakości świadczonych usług, takimi jak Firma wiarygodna finansowo albo Firma godna zaufania.

  Nasza firma Smartvest może się poszczycić spełnianiem wszystkich wymienionych wyżej cech i zalet. Dlatego jeśli interesuje Państwa prywatna pożyczka pod zastaw nieruchomości od solidnej oraz godnej zaufania spółki, zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszej oferty.

 • Ile trwa procedura uzyskania pożyczki pod zastaw nieruchomości?

  Smartvest w obsłudze klientów wnioskujących o pożyczki pod zastaw nieruchomości dla firm stawia bardzo duży nacisk na szybkie rozpatrywanie wniosków.

  Smartvest w obsłudze klientów wnioskujących o pożyczki pod zastaw nieruchomości dla firm stawia bardzo duży nacisk na szybkie rozpatrywanie wniosków. Zgodnie z założeniami staramy się przedstawić wstępną ofertę zawierającą harmonogram spłat pożyczki do 48 godzin od przesłania przez klienta niezbędnych informacji i dokumentów. Obecnie jesteśmy w stanie zapewnić, że od momentu przedstawienia warunków pożyczki pod zastaw nieruchomości i zaakceptowaniu warunków przez klienta w ciągu 2 dni roboczych jesteśmy w stanie zrealizować transakcję i wypłacić środki pieniężne.

 • Z jakimi opłatami wiąże się wnioskowanie o prywatną pożyczkę pod zastaw nieruchomości?

  Smartvest nie pobiera żadnych opłat za rozpatrzenie wniosków i obsługę klienta do momentu udzielenia finansowania, w żadnym wypadku nie zostają pobierane przedpłaty.

  Smartvest nie pobiera żadnych opłat za rozpatrzenie wniosków i obsługę klienta do momentu udzielenia finansowania, w żadnym wypadku nie zostają pobierane przedpłaty. Jedyne opłaty jakie wiążą się z udzieleniem finansowania wynikają bezpośrednio z umowy pożyczki hipotecznej pod zastaw nieruchomości i są przedstawiane klientowi w trakcie wnioskowania, ujęte w harmonogramie pożyczki pod zastaw.

 • W jakich miastach działa Smartvest?

  Smartvest obsługuje klientów firmowych z całej Polski. Oznacza to, że niezależnie od województwa z którego kontaktuje się z nami klient jesteśmy w stanie w ciągu 48h wydać wstępną decyzję i propozycję pożyczki prywatnej pod zastaw nieruchomości.

  Taka sytuacja jest możliwa dzięki przeprowadzaniu całego procesu weryfikacji klienta w pełni online. Oczywiście należy pamiętać, że pożyczki pod zastaw udzielane są dla klientów z całej Polski, jednakże nie każda nieruchomość może posłużyć jako zabezpieczenie pożyczki hipotecznej, Smartvest nie zabezpiecza się na nieruchomościach położonych w aglomeracjach poniżej 20.000 mieszkańców.

 • Czy każdy kto posiada nieruchomość może otrzymać pożyczkę pod zastaw?

  Niestety pożyczki pod zastaw w funduszu Smartvest nie są dostępne dla każdego. Smartvest to fundusz pożyczkowy kierowany wyłącznie do firm, a finansowanie przyznawane jest jedynie na cele związane z działalnością gospodarczą.

  Oznacza to, że Smartvest nie działa jak lombard, samo posiadanie nieruchomości nie prowadzi do otrzymania pozytywnej decyzji. Warto zaznaczyć, że Smartvest nie udziela finansowania konsumentom, a w przypadku osób starszych prowadzących działalność gospodarczą wymaga zaświadczeń lekarskich.

 • Czy można ustanowić zabezpieczenie pożyczki pod zastaw nieruchomości na udziałach w nieruchomości?

  Niestety ale Smartvest nie udziela finansowania zabezpieczając się na częściowych udziałach w nieruchomościach takich jak: mieszkania, domy, działki, za wyjątkiem nieruchomości, w których udziały są jasno opisane i nie dochodzi do kolizji między udziałowcami.

 • Jaki jest maksymalny okres udzielenia pożyczki pod zastaw nieruchomości?

  Standardowym okresem, na który udzielane są pożyczki pod zastaw nieruchomości jest okres 12 miesięczny, nie mniej możliwe jest przedłużenie pożyczki na kolejny okres po spełnieniu indywidualnych warunków wynegocjowanych indywidualnie przez klienta.

  W działalności funduszu niejednokrotnie znane są historie stałych klientów, najczęściej firm, które za pomocą pieniędzy funduszu zakupują towar oraz czerpią z korzyści skali, bądź potrzebują zwiększać swoją płynność finansową, takie firmy wielokrotnie przedłużają pożyczki. Trzeba jednak pamiętać i mieć świadomość, że każdorazowe przedłużenie pożyczki wiąże się z pobraniem prowizji oraz oprocentowaniem kapitału pożyczki, a finansowanie alternatywne jest droższe od kredytów bankowych i tylko rozsądna kalkulacja przedsiębiorstwa powinna prowadzić do decyzji o przedłużeniu finansowania.

 • Kiedy wypłacane są środki z pożyczki pod zastaw nieruchomości?

  Środki pieniężne zostają udostępnione klientowi niezwłocznie po podpisaniu umowy pożyczki. Najczęściej przelew do klienta realizowany jest w ten sam dzień co podpisanie umowy pożyczki.

 • Gdzie odbywa się podpisanie umowy? Czy można wcześniej zapoznać się z dokumentami?

  Podpisanie każdej umowy pożyczki prywatnej pod zastaw nieruchomości odbywa się w kancelarii notarialnej, a nad bezpieczeństwem obu stron czuwa osoba notariusza.

  Smartvest świadczy swoje usługi na terenie całej Polski, co oznacza, że jest możliwe podpisanie umowy w kilku największych miastach Polski takich jak np.: Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice. W szczególnych przypadkach na życzenie klienta jest możliwość podpisania umowy we wskazanej przez klienta kancelarii notarialnej, umowy takie zazwyczaj wiążą się z dłuższym czasem realizacji, jednakże co do zasady występuje taka możliwość.

  Umowy podpisywane przez klientów są udostępniane w formie draftów przed umową pożyczki pod zastaw nieruchomości wraz z harmonogramem pożyczki online.

 • Czy możliwa jest spłata zadłużenia zabezpieczonego na nieruchomości?

  Smartvest przewiduje sytuację, w której udzielane są pożyczki hipoteczne pod zastaw nieruchomości, na której inna firma, bądź bank ustanowiła już zabezpieczenie.

  W zależności od sytuacji pożyczka zostaje udzielona pod zabezpieczenie hipoteczne na drugim miejscu hipoteki nieruchomości, bądź jeżeli klient wnioskuje o refinansowanie fundusz spłaca dotychczasowe należności.

  Należy pamiętać, że Smartvest spłaca tylko pożyczki udzielone na potrzeby firmy, a decyzja o udzieleniu finansowania zależy od pomysłu na spłatę pożyczki zaciągniętej w Smartvest.

 • Czy jest możliwe uzyskanie pożyczki prywatnej pod zastaw nieruchomości pod mieszkanie będące zajęte przez komornika?

  Występuje możliwość zabezpieczenia się na nieruchomości zajętej przez komornika. Aby udzielić pożyczki pod zastaw nieruchomości z zajęciem komorniczym musi być spełniony podstawowy warunek, którym jest spłata komornika. W tym miejscu należy podkreślić, że fundusz Smartvest spłaca jedynie zadłużenie wynikające z należności firmowych i tylko w takich przypadkach możliwe jest uzyskanie pożyczki pod zastaw nieruchomości zajętej przez komornika.

  Z zajęciem komorniczym wiąże się też fakt, że nieruchomość będąca przedmiotem zajęcia nie może być zabezpieczeniem pożyczki hipotecznej pod zastaw, oznacza to że możliwe jest jedynie zabezpieczenie pod zastaw na dziale II księgi wieczystej nieruchomości, a nie na dziale IV tj. hipotece.

 • W jaki sposób spłacana jest pożyczka pod zastaw nieruchomości?

  Staramy się aby oferować pożyczki pod zastaw nieruchomości dostosowane indywidualnie do każdego z klientów, pozwala nam to oferować różne rodzaje spłaty pożyczki hipotecznej.

  Najczęściej wybierane formy spłaty to spłata balonowa pożyczki hipotecznej pod zastaw, polegająca na spłacie minimalnych miesięcznych rat i jednorazowej dużej wpłacie na koniec okresu rozliczeniowego. Jest to forma popularna przy finansowaniu inwestycji, których zwrot oczekiwany jest na koniec okresu spłaty pożyczki prywatnej pod zastaw nieruchomości.

  Drugą popularną formą spłaty jest spłata całości kosztów pożyczki w ratach miesięcznych i odroczenie kapitału pożyczki na koniec okresu. Taki sposób spłaty oznacza, że na koniec okresu klientowi pozostaje do oddania dokładnie taka kwota kapitału pożyczki jaką uzyskał.

  Szczegółowe rodzaje pożyczek zostały opisane na stronie w zakładkach dotyczących konkretnych zabezpieczeń, aktualne informacje dostępne są także przy bezpośrednim kontakcie. Smartvest oferuje również możliwość propozycji spłaty pożyczki według uznania danego klienta i taka forma spłat jest jedną z popularniejszych.

 • Polecane pożyczki pod zastaw mieszkania dla firm

  Firma Smartvest oferuje prywatne pożyczki pod zastaw nieruchomości, a także wykup wierzytelności, finansowanie przez zakup udziałów oraz leasing nieruchomości. Naszą ofertę kierujemy do podmiotów gospodarczych w każdym stadium rozwoju, które z różnych przyczyn nie mogą uzyskać kredytu w banku lub też potrzebują elastycznych form finansowania.

  Działamy na rynku finansowym od wielu lat. Nasze doświadczenie, setki udzielonych przez ten czas pożyczek i szerokie grono zadowolonych Klientów najlepiej świadczą o naszym profesjonalizmie, solidności oraz jakości świadczonych usług. Cechujemy się elastycznym i indywidualnym podejściem do każdego Klienta. Możemy się poszczycić szybkością działania, ale też rzetelnością w kwestii rozpatrywania każdego wniosku. Siedziba naszej spółki znajduje się we Wrocławiu, ale dzięki dobrej współpracy z pośrednikami z innych niż dolnośląskie województw, z sukcesem udzielamy pożyczek podmiotom z obszaru całej Polski.

 • Co to jest pożyczka pod nieruchomość?

  Pożyczka pod zastaw nieruchomości bez BIK jest rodzajem kredytowania opierającym się na pożyczeniu Klientowi określonej kwoty pieniężnej z jednoczesnym zabezpieczeniem finansowania w postaci konkretnej nieruchomości. Może nią być mieszkanie, dom, lokal usługowy czy innego rodzaju obiekt, a także grunt orny czy działka budowlana.

  Co jeszcze należy wiedzieć na temat pożyczki pod nieruchomość? Decydując się na skorzystanie z pożyczki pod zastaw, przede wszystkim warto mieć na uwadze, że może ona zostać wykorzystana jedynie na cele związane z prowadzeniem biznesu, np. modernizację parku maszynowego, zakup urządzeń do firmy, rozwiązanie zatorów pieniężnych czy sfinansowanie nowej inwestycji. Ponadto pożyczka pod mieszkanie może być przyznana również podmiotom z niekorzystną historią kredytową. Jako że dom, mieszkanie, lokal użytkowy czy działka budowlana stanowią solidne zabezpieczenie, to instytucje udzielające wspomnianego rodzaju kredytowania chętnie pożyczają Klientom nawet bardzo wysokie sumy.

 • Pożyczki pozabankowe pod zastaw nieruchomości – zalety i korzyści

  Pożyczka prywatna pod zastaw nieruchomości w Smartvest wiąże się z wieloma korzyściami. Zazwyczaj firmy przyznające pożyczki pod mieszkanie udzielają wsparcia w wysokości maksymalnie 50-60% wartości nieruchomości. Smartvest do każdego Klienta podchodzi indywidualnie, dlatego też możemy zaproponować pożyczki wynoszące nawet 80% wartości nieruchomości. Ponadto zapewniamy także spersonalizowane warunki spłaty kredytowania m.in. w zakresie jego długości. Zazwyczaj udzielamy pożyczek na rok, ale umożliwiamy również karencję lub też przedłużenia okresu kredytowania.

  Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo i pewność transakcji – podpisanie umowy odbywa się w obecności notariusza. Nie wymagamy zaświadczeń z Urzędu Skarbowego czy ZUS, a także jakichkolwiek przedpłat czy opłat za rozpatrzenie wniosku. Zapewniamy także korzystne oprocentowanie z odsetkami w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP (10%).

  Proces weryfikacji wniosku jest bardzo szybki (maksymalnie do 48 godzin od wysłania formularza przez Klienta). Zapewniamy ponadto uproszczone procedury wnioskowania. Udzielamy pożyczek o wielkości minimum 10 000 zł. Warto przy tym dodać, że pożyczka pod zastaw domu bez BIK wiąże się zazwyczaj z kwotami wynoszącymi do kilkuset tysięcy złotych (w zależności od wartości i rodzaju obiektu czy terenu), pozwala więc na uzyskanie finansowania podobnego do tego, jakie można otrzymać w banku. Środki wypłacamy na konto bankowe lub też w postaci gotówki bezpośrednio u notariusza, w zależności od wymagań oraz potrzeb Klienta.

 • Dla kogo pożyczka pod zastaw nieruchomości?

  Oferujemy pożyczki pod zastaw nieruchomości bez BIK, BIG i KRD dla firm. Udzielając pożyczek, w ocenie zdolności kredytowej nie bierzemy pod uwagę punktacji czy informacji zawartych w bazach kredytowych, dlatego też z chęcią współpracujemy z podmiotami posiadającymi tzw. zły BIK lub inne kredyty. Z oferty kredytowania skorzystać mogą także podmioty z zajęciami komorniczymi wynikającymi z prowadzonej działalności biznesowej czy też potrzebujące pieniędzy na wykończenie – tym samym zwiększenie wartości sprzedawanego mieszkania czy domu. Rozwiązanie to sprawdza się zarówno w przypadku małych firm, jak i też dużych przedsiębiorstw.

  Naszą ofertę kierujemy do wszystkich podmiotów gospodarczych, również tych posiadających chwilowe problemy z płynnością czy też zatory płatnicze. Skutecznie pomagamy przedsiębiorstwom w bieżącej działalności, wspierając je w inwestycjach czy też refinansując ich zobowiązania firmowe. Nasza pożyczka pod zastaw domu daje także możliwość spłacenia zobowiązań Klienta (innych niż zawartych na cele konsumpcyjne) wobec konkurencyjnych instytucji finansowych. Pożyczka pod hipotekę bez BIK jest więc dużą szansą dla przedsiębiorcy na zaradzenie kłopotom finansowym czy też poradzenie sobie z trudnym czasem w firmie, bez popadania w długi u kontrahentów czy podwykonawców.

  Pożyczka pod zastaw działki, lokalu czy mieszkania to też polecane rozwiązanie dla nowo założonych firm oraz start-upów w początkowej fazie rozwoju. Niektóre branże (zwłaszcza finansowa, produkcyjna czy medyczna) wymagają szczególnie dużego kapitału na start. Przedsiębiorcy rozpoczynającemu dopiero działalność nie jest jednak łatwo uzyskać w banku kredyt w interesującej go wysokości. W takiej sytuacji pożyczka pod hipotekę jest bardzo korzystnym rozwiązaniem, to dużo bardziej dostępna i szybsza do uzyskania alternatywa, w porównaniu do kredytu inwestycyjnego czy innego finansowego produktu bankowego, a dodatkowo dużo bardziej elastyczna w spłacie.

 • Na jaką nieruchomość można otrzymać pożyczkę?

  Smartvest udziela pożyczek na różnego rodzaju nieruchomości. W naszej ofercie znajduje się więc prywatna pożyczka pod zastaw mieszkania, domu, gruntu rolnego, działki budowlanej, lokalu usługowego czy też innego obiektu związanego z działalnością gospodarczą. Nasza firma akceptuje też nieruchomości, które posiadają różnego rodzaju obciążenia.

  Konkretna kwota pożyczki, którą przyznajemy Klientowi, zależy od kilku czynników. Przede wszystkim bierzemy pod uwagę zalety i wady samej nieruchomości, w tym jej lokalizację, stan techniczny oraz powierzchnię. Zazwyczaj obiekty czy lokale położone w centrum dużych miast cechują się wyższą wartością (a tym samym większą wielkością możliwej do uzyskania pożyczki), ale nie jest to regułą.

 • Jak otrzymać pożyczki pod zabezpieczenie?

  Uzyskanie pożyczki pod zastaw nieruchomości w Smartvest jest bardzo łatwe, a przy tym szybkie. Wystarczy wypełnić i przesłać przez internet krótki formularz znajdujący się na naszej stronie internetowej. Uzupełniając wniosek, należy odpowiedzieć na kilka ważnych pytań, dotyczących m.in. celu czy oczekiwanej kwoty pożyczki, nie zapominając przy tym o podaniu danych kontaktowych. W ciągu maksymalnie 48 godzin od przesłania poprawnie wypełnionego formularza analizujemy go oraz – w przypadku pozytywnej weryfikacji – kontaktujemy się z Klientem. Podczas rozmowy, informujemy go o kolejnych krokach, których efektem jest podpisana umowa i przyznana pożyczka pod zabezpieczenie. Co istotne, wspomniana umowa podpisywana jest w obecności notariusza, a pieniądze wysyłane przelewem na konto Klienta lub też wręczane osobiście podczas podpisywania dokumentu.

 • Na co zwrócić uwagę, wybierając firmę pożyczkową?

  Chcąc uzyskać pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości, najpierw należy zdecydować się na wybór konkretnej instytucji finansowej. Wybierając takową firmę, dobrze wziąć pod uwagę jej renomę i doświadczenie. Najlepiej, aby była to sprawdzona, rzetelna spółka działająca w branży od lat, tak jak jest to w przypadku Smartvest.

  Warto zwrócić również uwagę na pochodzenie kapitału posiadanego przez firmę pożyczkową. Dlatego też dobrze dopytać potencjalnego pożyczkodawcę, czy finansuje się on emisjami obligacji oraz, czy jest zależny od spłat wobec swych wierzycieli. Z punktu widzenia kredytobiorcy, najlepiej, aby taka spółka posiadała własny kapitał, który należy do właścicieli. Sytuacja taka daje dużo większą elastyczność w przypadku ewentualnych kłopotów ze spłatą należności. Decydując się na pożyczkę w przedsiębiorstwie, które dysponuje kapitałem własnym, zyskujemy pewność, że w ten sposób unikamy roszczeń osób trzecich względem nas i posiadanej przez nas nieruchomości.

  Dobrze jest również zwrócić uwagę na szybkość działania, tzn. czas, jaki upłynął od złożenia wniosku o pożyczkę, do kontaktu z przedstawicielem przedsiębiorstwa. Najlepiej też, aby firma przyznająca finansowanie starała się jak najbardziej dopasować długość okresu spłaty do możliwości finansowych kredytobiorcy. Bardzo ważne, aby cała transakcja odbywała się w sposób bezpieczny, a pożyczka pod zastaw mieszkania przyznawana była w obecności notariusza. Co istotne, rzetelna i solidna firma nie powinna również pobierać od Klienta żadnych opłat wstępnych czy też kosztów dodatkowych np. za rozpatrzenie wniosku.

  Kolejnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę, jest możliwość udostępnienia wzoru umowy pożyczki jeszcze przed momentem jej podpisania. Dzięki temu Klient może na spokojnie w domu szczegółowo się z nią zapoznać i ewentualnie skonsultować z prawnikiem. Dobrze szczególnie zwrócić uwagę na fragmenty dotyczące terminów, ale też warunków spłaty. Powinny być one przedstawione w sposób jasny oraz precyzyjny. Ponadto rzetelna spółka powinna wyczerpująco odpowiadać na pytania, a przy tym udzielać niezbędnych informacji. Nie należy się więc bać zadawać pytań. Pożyczka pod zastaw to poważna decyzja na długi czas, wiążąca się zazwyczaj z kwotami idącymi w setki tysięcy złotych, dlatego dobrze jest mieć pewność, że zostanie udzielona przez sprawdzoną i zaufaną firmę.

  Ponadto warto kierować się również opiniami Klientów oraz ewentualnymi certyfikatami jakości świadczonych usług, takimi jak "Firma wiarygodna finansowo" albo "Firma godna zaufania".

  Nasza firma Smartvest może się poszczycić spełnianiem wszystkich wymienionych wyżej cech i zalet. Dlatego jeśli interesuje Państwa prywatna pożyczka pod zastaw nieruchomości od solidnej oraz godnej zaufania spółki, zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszej oferty.