+48 504 537 756
Smartvest Finansowanie na miarę Twoich potrzeb
Pożyczka pod zastaw na czym polega?

Pożyczki stanowią alternatywę dla tradycyjnych kredytów bankowych. Wyróżniają się prostymi formalnościami oraz szybką wypłatą środków i weryfikacją wniosków. Na wybór takiej opcji finansowania coraz częściej decydują się przedsiębiorcy. Czym charakteryzuje się rozwiązanie i kto może na nim skorzystać?

Pożyczki pod zastaw – propozycja dla osób z negatywną historią kredytową

Pożyczki pozabankowe zabezpieczane majątkiem, np. w postaci domu, mieszkania, działki budowlanej lub gruntów rolnych, to oferta dla właścicieli firm potrzebujących szybkiej gotówki. Od momentu złożenia wniosku do wypłaty środków na wskazanym koncie mija około 4 dni roboczych. Procedury związane z weryfikacją dokumentów i analizą aktualnej sytuacji finansowej pożyczkobiorcy są bardzo proste, gdyż nie bierze się pod uwagę danych zawartych w bazach BIK, KRD, BIG. Nie trzeba również przedkładać zaświadczeń z Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu o pieniądze mogą starać się przedsiębiorcy z negatywną historią kredytową. Pożyczki pod zastaw nieruchomości stanowią rozwiązanie dla podmiotów gospodarczych, które nie spełniają warunków narzucanych przez banki. Pożyczki udzielane są w wysokości do 50% wartości majątku, ale w niektórych przypadkach przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie sięgające nawet do 80%.

Pożyczka dla każdego?

Choć formalności związane z otrzymaniem środków są bardzo proste, w praktyce nie każdy może liczyć na pożyczkę pod zastaw. Środki dla przedsiębiorców wypłaca się tylko w celu pokrycia zobowiązań dotyczących bieżącej działalności prowadzonego biznesu, a wysokość rat jest dopasowywana do indywidualnych możliwości. Firmy oferujące tego typu usługi muszą działać etycznie i dokładnie zbadać zdolność finansową pożyczkobiorcy. Oznacza to, że na pozytywne rozpatrzenie wniosku nie powinny liczyć osoby w trudnej sytuacji życiowej, które mogą mieć problemy ze spłatą rat. Przed sfinalizowaniem umowy warto zachować ostrożność. Aby zwiększyć bezpieczeństwo transakcji, zaleca się podpisanie dokumentu w obecności notariusza.

Czym kierować się podczas wybierania najlepszej oferty pożyczkowej?

W przypadku chęci skorzystania z pożyczki pod zastaw majątku udzielanej przez firmę z sektora pozabankowego należy być wyjątkowo ostrożnym w wybraniu odpowiedniej dla siebie oferty. Chociaż prywatne instytucje pożyczkowe powinny działać zgodnie z etyką, niektóre dopuszczają się nadużyć. Aby uniknąć jakichkolwiek kłopotów, warto zapoznać się z propozycjami przynajmniej kilku przedsiębiorstw znanych na lokalnym rynku, a także tych zapewniających możliwość zorganizowania współpracy online. Narzędzia ułatwiające dotarcie do różnych ofert to zarówno strony internetowe, jak i dedykowane porównywarki. W sieci można znaleźć najpotrzebniejsze informacje, natomiast o szczegóły lepiej dopytać osobiście – podczas wizyty w siedzibie lub rozmowy telefonicznej.

Po wybraniu partnera pożyczkowego trzeba skoncentrować się na wynegocjowaniu jak najlepszych warunków umowy. Firmy z sektora pozabankowego zwykle wykazują elastyczne podejście do klientów i są otwarte na modyfikacje zasad współpracy. Wszystkie rozwiązania dobrze przedyskutować odpowiednio wcześnie, by na etapie finalizacji umowy nie było już żadnych niejasności. Umowa musi zostać sporządzona w przejrzysty sposób. Każdy budzący wątpliwość zapis należy koniecznie omówić z doradcą reprezentującym daną firmę, a – w razie potrzeby – także z niezależnym specjalistą. Najważniejszą kwestię stanowi więc wybranie odpowiedzialnego, cieszącego się nieposzlakowaną opinią partnera pożyczkowego. W Smartvest zawsze gwarantujemy uczciwą współpracę i w pełni zrozumiałe wytyczne dotyczące spłaty.

Czy pożyczka pozabankowa jest bezpieczna?

Zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania finansowego zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, ale jednocześnie w niektórych sytuacjach jest to najlepsze – a czasami jedyne – wyjście. Pożyczki pozabankowe mają szereg zalet, z drugiej strony jednak tego typu wsparcie finansowe nie podlega regulacjom prawa bankowego, lecz cywilnego, co może nieść ze sobą różne zagrożenia.

W celu maksymalnego zabezpieczenia swojej obecnej, jak i przyszłej sytuacji finansowej każdy pożyczkobiorca powinien rozumieć, na czym polega pożyczka pod zastaw nieruchomości. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że w przypadku zaprzestania płacenia rat, nieruchomość zostaje odebrana właścicielowi. Jednak nawet jeśli spłacający napotka w trakcie trwania umowy z daną firmą kłopoty z przestrzeganiem harmonogramu ratalnego, można wdrożyć kilka doraźnych rozwiązań. Jedno z nich stanowi np. karencja, a więc odroczenie części spłaty. Należy zawsze próbować jak najwcześniej zareagować na jakiejkolwiek problemy i zgłosić się z nimi do firmy, która udzieliła wsparcia. Tylko w ten sposób – działając odpowiednio szybko i transparentnie – można wspólnie wypracować najlepsze w konkretnej sytuacji kroki. Tym, czego nie powinno się robić, jest unikanie kontaktu.

Kluczowe pojęcia, których znaczenie trzeba poznać przed podpisaniem umowy, to m.in.:

  • prowizja – opłata pobierana przez firmę pożyczkową w ustalonej przez nią wysokości. Chociaż prowizję należy zapłacić tylko raz, znacząco wpływa na całkowity koszt zobowiązania,
  • oprocentowanie – to właśnie od tego parametru zależy, jaka będzie suma odsetek. Zasadniczo im niższe oprocentowanie, tym lepiej, chociaż od tej zasady istnieje wiele wyjątków. Na oprocentowanie może mieć też wpływ zdolność kredytowa,
  • LTV (Loan to value) – na podstawie tego wskaźnika można ocenić ryzyko pożyczkowe. Współczynnik pełni kluczową funkcję w określeniu wysokości wsparcia, jakie może udzielić firma pożyczkowa, biorąc pod uwagę wartość zastawianej nieruchomości.

Jakie dokumenty należy dostarczyć do wybranej firmy pożyczkowej?

Procedury bankowe są bardziej drobiazgowe niż te stosowane przez firmy prywatne. Banki zwykle wymagają dostarczenia wielu dokumentów w szerokim zakresie prezentujących sytuację finansową klienta. Przedsiębiorstwa pozabankowe nie stosują licznych formalności, dzięki czemu cały proces starania się o pożyczkę okazuje się szybszy i łatwiejszy. Należy jednak pamiętać, że żadna rzetelna firma nie udzieli wsparcia finansowego, jeśli wcześniej nie zweryfikuje realnej możliwości spłaty zobowiązania.

Osoby zainteresowane pożyczkami nie muszą obawiać się negatywnej historii w rejestrach kredytowych, ponieważ w przypadku usług pozabankowych niekorzystne wpisy nie mają kluczowego wpływu na wydanie decyzji o przyznaniu środków. Niezbędną czynność stanowi jednak przekazanie kompletu wymaganych dokumentów – wytyczne w tym zakresie mogą różnić się w zależności od tego, jaki rodzaj nieruchomości stanowi zabezpieczenie zobowiązania. W Smartvest w związku z pożyczką pod zastaw mieszkania lub domu prosimy klientów o doręczenie nam numeru księgi wieczystej, dokumentu potwierdzającego nabycie nieruchomości, zdjęć, wypisu z rejestru gruntów oraz zaświadczenia związanego z planem zagospodarowania nieruchomości. W niektórych przypadkach konieczne może okazać się dostarczenie również pisma z Urzędu Skarbowego o zwolnieniu z podatku.

Co może stanowić zabezpieczenie pożyczki?

Zabezpieczeniem pożyczki może być zarówno nieruchomość, jak i grunt. Jedno z najczęstszych rozwiązań to zastawienie domu lub mieszkania, przy czym w im lepszym stanie jest dany lokal, tym większe wsparcie można otrzymać. Firmy funkcjonujące w sektorze pozabankowym posiadają różne wytyczne związane np. z lokalizacją nieruchomości, dlatego tak ważną kwestię stanowi porównywanie ofert. W Smartvest przedstawiamy klientom jedno kluczowe kryterium: dom musi znajdować się w aglomeracji liczącej minimum 40 000 mieszkańców, a mieszkanie – w mieście z minimum 20 000 mieszkańcami. Udzielamy też wsparcia pod zastaw działek budowlanych znajdujących się na terenach rekreacyjnych bądź w większych miejscowościach (powyżej 40 000 mieszkańców).

Co ważne, pożyczka pod zastaw nieruchomości to rozwiązanie dostępne także do rolników. Wówczas zabezpieczenie zobowiązania to grunt rolny (naszymi klientami mogą zostać osoby posiadające minimum 5 hektarów gruntów rolnych). Finansowanie firm rolnych wymaga specjalnych rozwiązań, ponieważ wiele tego typu działalności zmaga się np. z problemem sezonowości, która wiąże się z nieregularnymi dochodami. Elastyczność w takim przypadku odgrywa ogromną rolę. Pożyczki pozabankowe nie stanowią produktów konkurujących z kredytami, m.in. ze względu na fakt, że dzięki firmom prywatnym można uzyskać wsparcie w mniejszej skali i na krótszy okres niż w bankach. Jednak z drugiej strony elastyczne podejście do spłaty rat stanowi dla wielu rolników bardzo ważną okoliczność.

Na co można przeznaczyć pożyczkę pod zastaw nieruchomości?

Prowadzenie działalności gospodarczej to duże wyzwanie zarówno dla nowych przedsiębiorców, jak i właścicieli z długoletnim doświadczeniem. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja na rynku, problemy z kadrą i kontrahentami, nietrafione inwestycje, zdarzenia losowe to tylko niektóre czynniki, które mogą nawet dobrze prosperującą firmę wpędzić w długi. Pomyłki zdarzają się każdemu – czasami trudno miarodajnie ocenić ryzyko biznesowe i odpowiednio wcześnie zareagować na dotychczas nieznane zagrożenia. W takiej sytuacji poszukanie dodatkowego źródła finansowania swojej działalności może okazać się niezbędnym rozwiązaniem.

Przedsiębiorcy zastawiający nieruchomość w celu uzyskania pożyczki mogą przeznaczyć pozyskane środki m.in. na zaspokojenie bieżących potrzeb firmy. Wielu klientów szuka wsparcia w związku z planowanym rozwojem działalności, np. modernizacją linii produkcyjnej czy wdrożeniem nowoczesnych systemów IT. Dla innych priorytet to spłata zaległych faktur, zlikwidowanie zatorów płatniczych bądź uporanie się ze zobowiązaniem komorniczym. O zastrzyk gotówki mogą ubiegać się też nowe firmy, które potrzebują środków np. na marketing lub zakup niezbędnego wyposażenia. Szczególną sytuacją, w której zastosowanie mają pożyczki pozabankowe, jest trudność ze sprzedażą nieruchomości – pożyczka umożliwi szybką naprawę sytuacji finansowej, a sfinalizowanie sprzedaży pozwoli od razu spłacić zobowiązanie. W razie wystąpienia problemów w firmie warto więc przeanalizować wszystkie dostępne wyjścia, w tym pożyczkę pozabankową od sprawdzonego partnera.

Pożyczki pod zastaw nieruchomości – podsumowanie wad i zalet

Zaciągnięcie zobowiązania w prywatnym przedsiębiorstwie pożyczkowym to poważna decyzja, która zawsze powinna być poprzedzona gruntownym zapoznaniem się z ofertami i rozważeniem możliwych opcji. Za najważniejsze zalety tego typu pożyczek można wskazać:

  • dostępność dla osób, którym bank nie chce przyznać kredytu ze względu na niekorzystną historię w BIK,
  • minimum formalności, w tym zwłaszcza ograniczenie wymogu dostarczenia wielu dokumentów,
  • krótki okres między złożeniem wniosku a wypłatą środków,
  • elastyczne harmonogramy spłaty,
  • zwykle bezproblemowa możliwość wdrożenia rozwiązań awaryjnych, np. karencji.

Z kolei wśród wad pożyczek pozabankowych można wymienić fakt, że zazwyczaj mają wyższą cenę niż kredyty bankowe. Ponadto nie można zapominać o firmach, które nie działają w sposób przejrzysty i świadomie wykorzystują trudną sytuację klientów. Sektor pozabankowy w opinii wielu osób nie cieszy się dobrą reputacją, właśnie ze względu na podejmowane przez niektórych nieetyczne praktyki. Na szczęście istnieją również uczciwe przedsiębiorstwa pożyczkowe, które gwarantują w pełni zrozumiałe warunki współpracy. O tym, czy dana firma jest godna zaufania, można zadecydować np. poprzez analizę formy podpisywania umowy. W Smartvest zapewniamy klientom obecność notariusza podczas finalizacji ustaleń, zachęcamy też do konsultowania dokumentów z niezależnymi prawnikami. To ważne, by klient rozumiał zapisy, pod którymi ma złożyć swój podpis.

Pożyczki pozabankowe mogą więc stanowić bezpieczne rozwiązanie, które pozwoli skutecznie zażegnać problemy finansowe w firmie. Trzeba jednak pamiętać, że chociaż środki są dostępne także dla osób z negatywnymi wpisami w BIK, mimo wszystko nie każdy klient może taką pożyczkę otrzymać. Rzetelne firmy pożyczkowe również weryfikują swoich klientów, starając się zaproponować im korzystne, ale jednocześnie obciążone obustronnie minimalnym ryzykiem warunki współpracy.

1Skontaktuj się z nami telefonicznie, bądź wypełnij wniosek

2Przygotujemy indywidualną ofertę finansowania

3Zawrzemy umowę pożyczki w kancelarii notarialnej i wypłacimy środki pieniężne